Sorter

Mødedato

Regningsbetaling

Resumé

Der er potentiale for at styrke konkurrencen om danskernes automatiske regningsbetalinger. Det konkluderer Konkurrencerådet i sin analyse "Regningsbetaling - automatiske løsninger til betaling af regninger". Analysen indeholder flere indsatsområder og anbefalinger, der kan styrke konkurrencen.

Mødedato

Danske virksomheders salg via digitale platforme

Resumé

Incentive har på vegne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en undersøgelse af danskevirksomheders oplevelser med at sælge varer og servicer via digitale platforme. Undersøgelsen fokuserer på,hvordan virksomhederne benytter platformene, og hvilke fordele og ulemper de oplever ved at benytteplatformene som salgskanal. Digitale platforme er såkaldte tosidede markeder, som bringer kunder og virksomheder tættere sammen.Værdien for virksomhederne af at være på digitale platforme er afhængig af, hvor mange potentielle kunderder benytter platformen, ligesom værdien for forbrugerne afhænger af, hvor mange virksomheder der benytterplatformen. Platformene gør det nemmere for virksomhederne at nå ud til et bredere kundesegment, samtidigtmed at de sænker forbrugernes søgeomkostninger ved at gøre det nemmere at finde relevante produkter. Medmange udbydere samlet et sted kan platformene være med til at skærpe konkurrencen mellemvirksomhederne. Omvendt kan netværkseffekter og skalafordele også føre til, at de enkelte platforme opnårstor markedsmagt, hvilket bl.a. kan give udfordringer for de virksomheder, der benytter platformene somsalgskanal.Undersøgelsen bygger på 293 telefoninterviews med virksomheder, der benytter digitale platforme til at sælgederes produkter.

Mødedato

Konkurrencen på realkreditmarkedet III

Resumé

Generelt har realkreditinstitutterne ikke justeret deres bidragssatser og gebyrer det seneste års tid. Og realkreditinstitutternes kunder er fortsat loyale og skifter sjældent institut. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør redegørelsen "Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling". Redegørelsen er udarbejdet i regi af Erhvervsministeriet.

Mødedato

Digital Disruption in Banking and its Impacton Competition

Resumé

The report, by Professor Xavier Vives (IESE Business School) surveys technological disruption in banking, examining its impact on competition and its potential to increase efficiency and customer welfare. It analyzes the possible strategies of the players involved—incumbents and FinTech and BigTech firms—and the role of regulation. The industry is facing radical transformation and restructuring, as well as a move toward a customer-centric platform-based model. Competition will increase as new players enter the industry, but the long-term impact is more open. Regulation will decisively influence to what extent BigTech will enter the industry and who the dominant players will be. The challenge for regulators will be to keep a level playing field that strikes the right balance between fostering innovation and preserving financial stability. Consumer protection concerns rise to the forefront. This is a revised version of the paper prepared for an OECD Competition Committee roundtable held on 5 June 2019.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2020

Resumé

I folderen Konkurrence- og Forbugerstyrelsen 2020 giver KFST et kort indblik i arbejdet i 2019. Det omfatter bl.a. korte resumer af udvalgte afgørelser, vejledninger og bidraget til lovarbejdet. Både på konkurrenceområdet samt nogle af de andre resortområder KFST varetager.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Konkurrencerådet analyserer konkurrencen på pensionsmarkedet

Resumé

Konkurrencerådet gennemførte i 2019 en analyse af markedet for ikke-lovpligge pensioner. Dette består af pensioner, som er knyet til et ansæelsesforhold samt individuelle, frivillige pensioner. Pensionsformuen for de to typerpensioner udgør 2.900 milliarder kroner. Heraf er cirka halvdelen udskudte skattebetalinger. Analysen viser, at konkurrencen blandt pensionsselskaberne kan være bedre, og at der kan være storegevinster at hente. Hvis prisen for at administrere og forvalte pensionsformuen falder fra 0,9 procent l 0,8 procent, så stiger opsparernes formue med 2,5 milliarder kroner årligt, som forrentes. Heraf vil cirkahalvdelen være indtægter l staten i form af udskudte skaeindtægter. Analysen peger på en række konkrete områder, hvor konkurrencen er udfordret og giver konkret 22 anbefalinger. I 2008 analyserede Konkurrencestyrelsen markedet for administration af pensioner, og dengang blev det konkluderet, at konkurrencen på det marked ikke var effektiv.

Mødedato

Competition Concerns in Labour Markets

Resumé

A recent fall in the labour share of income in some countries has stirred a debate on monopsony and the market power of employers to reduce workers’ wages or working conditions below competitive levels. The debate focused attention on the role that competition agencies may have to help ensure efficient labour input markets. This paper sets out the economic drivers and effects of employer monopsony power in labour markets. It analyses when the exercise of monopsony power by employers may infringe competition law and identifies the cases where competition enforcement can effectively address monopsony power in such markets. The paper also looks at how monopsony power is exercised in digital markets, examining how the intermediation power of some big platforms may negatively affect wages and working conditions of self-employed platform workers. The paper finds that, whilst competition law enforcement has been so far limited, it may have an increased role to play in labour input markets, particularly in addressing anticompetitive agreements that artificially creates monopsony power, abuses of monopsony power and merger transactions leading to increased buyer power on the labour demand side. The paper looks at some practical and analytical challenges to the application of the traditional tools of competition enforcement analysis in these markets. It then discusses ways to overcome such challenges and proposed adjustments to these tools suggested in the recent literature, as well as competition advocacy solutions to address monopsony power in these markets. Opfølgende analyse fra 2020.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Implications of E-commerce for Competition Policy

Resumé

E-commerce – broadly, buying and selling online – is an expanding distribution mechanism across OECD countries. Although e-commerce is effectively a question of retail competition, the dynamics at play differ significantly from more traditional brickand-mortar retail markets. Notable features include the emergence of leading online platform operators which conduct business across multiple product segments, greater transparency, the increasing importance of data collection and exploitation, and the use of algorithmic competition mechanisms. The growth of e-commerce has the potential to increase competition within retail markets, to greatly enhance consumer choice, and to prompt and facilitate innovation in product distribution. Yet certain dynamics may also prompt or facilitate anticompetitive coordinated and unilateral conduct by economic operators, which is reflected in the increasing levels of antitrust enforcement in ecommerce markets within OECD countries. This background paper provides a wideranging consideration of potential competition law concerns within e-commerce markets. It focuses, in particular, on vertical restraints and abusive dominant conduct, with brief consideration of horizontal collusion and merger control issues. The paper concludes with an examination of possible regulatory solutions beyond the realm of competition law, encompassing sector-specific, consumer protection and data privacy oriented

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Konkurrencen på realkreditmarkedet II

Resumé

KFST gennemførte en opfølgning på sin tidligere analyse af realkreditmarkedet fra januar 2017 som led i udmøtningen af en politisk aftale herom. Redegørelsen ville udkomme årligt og indeholde et parallelt bidrag fra Forbrugerombudsmanden om praksis fra dennes område. I følge 2019 rapporten havde den gennemsnitlige bidragssats for boligejere siden 2016 været stabil. Derimod var listepriser for gebyrer ved låneoptagelse i gennemsnit steget cirka 16 procent fra 2016 l 2018 for de institutioner, der udbyder realkreditlån til private husholdninger og som indgår i opgørelsen. Det drejer sig om hhv. BRF Kredit (i dag Jyske Realkredit), Realkredit Danmark, Nykredit Bank og Nordea Kredit. De dækker cirka 60 procent af markedet. De øvrige lån formidles af pengeinstuitutioner i Totalkredit-samarbejdet. De fire institutioner oplyste dog at de i perioder har tilbudt nye kunder at få refunderet alle eller dele af omkostningerne ved låneoptagelsen.

Mødedato

Bookingplatforme, hoteller og forbrugerne

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsatte i marts 2018 en analyse af markedsforholdene blandt hotelbookingplatforme på anmodning fra den daværende Erhvervsminister. Dette skete bl.a. fordi flere europæiske konkurrencemyndigheder, herunder KFST, havde betænkeligheder ved vedbookingplatformes ”brede” prisklausuler med hoteller. Bekymringerne angik, at et hotel ifølge klausulerne ikke måett tilbyde bedre vilkår (fx pris, antal værelser, værelseskategori mv.) via andre salgskanaler,herunder konkurrerende bookingplatforme, end hotellet tilbød den pågældende bookingplatform. Konkurrencemyndighedernes betænkeligheder var reet mod, at klausulerne begrænsedekonkurrencenmellembooking platformene. Konkurrencemyndighederne i Sverige, Frankrig og Italien accepteret, i samarbejde med EU-Kommissionen, forskellige tilsagn fra bookingplatformene rettet mod at begrænse klausulerne til "smalle klausuler", herunder i Danmark. Med disse stiller bookingplatformen krav om, at hotellet ikke må annoncere med en lavere pris på deres egen hjemmeside end på platformen. Uden disse klausuler ville platformenes forretningsmodel blive undermineret, idet kunderne kunne anvende søge på disse, men herefter gå direkte ind på hotellets egen online-hjemmeside og bestille til en lavere pris. Den smalle klausul tillader dog at kunderne kan fx ringe til hotellet og forhandle en lavere pris ligesom disse kan annoncere i aviser mv. I februar 2019 lå første del af KFST analyse klar, der i lyset af de indhentet tilsagn ikke fandt at der længere var et reelt problem i Danmark.