Sorter

Mødedato

Konkurrencemyndigheder kan ikke gribe ind over for advokatetisk regel

Resumé

Efter henvendelse fra KFST udtalte Justitsministeren at de advokatetiske regler, der som forbød såkaldt "klientfiskeri", var en direkte og nødvendig følge af retsplejeloven. Afgørelsen afskar derfor KFST at gribe ind overfor både forbuddet og håndhævelsne heraf, hvilket KFST fandt svækkede konkurrencen mellem advokater. Henvendelsen skete tilsyneladende ikke som led i en konkret sag, men KFST arbejde med en analyse af konkurrencen i advokatbranchen.

Mødedato

Erhvervs- og Boligudlejning v/Elin og André Parkø ctr. Konkurrencestyrelsen

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i sagen en klage over Post Danmarks vilkår for udbringning af breve og pakker, idet styrelsen fandt at administrationen af erhvervskundebgerebet skete på en saglig, rimelig og objektiv måde, der samlet set var i overensstemmelse med konkurrencelovens bestemmelser. En kunde havde klaget ikke at blive anset som erhvervskunde, og som følge genstand for ringere vilkår end konkurrenter, der havde opnået sådan status. Ankenævnet ophævet dog hele opgørelsen da den fandt at den omtvistet konflikt vedrørte et spørgsmål indenfor det befordringspligtige område. Konkurrenceloven galt således slet ikke.