Sorter

Mødedato

Ryan Air Ltd.s opkrævning af gebyr for brug af betalingskort over internettet

Resumé

Ved afgørelse af 26. oktober 2005 traf Konkurrencestyrelsen afgørelse vedrørende Ryan Air Ltd.’ opkrævning af gebyr for brug af betalingskort over internettet. Konkurrencestyrelsen fandt således ikke, at Ryan Air var forpligtet til at ændre selskabets betalingsgebyr, idet betalingsmiddellovens § 14 ikke fandt anvendelse på Ryan Air’ virksomhed, jf. e-handelslovens § 4.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Betalingkort
Udfald
afvist