Sorter

Mødedato

Viasats betingelser for distribution af kabel-tv

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Viasat Broadcasting UK Ltd. og MTG AB (Viasat) havde overtrådt et tidligere påbud udstedt af Konkurrencerådet 30/9-2009 (stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 8/6-2010), omkring aftalevilkår vedrørende placering af Viasats programkanaler i antenneforeningers TV-pakker. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldte efterfølgende Viasat til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), der dog må antages at have afvist sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 16
Udfald
Problem
Mødedato

Klage over overdragelse af medierettigheder til dansk ligafodbold

Resumé

Ved Telenors salg af rettighederne til at vise superligakampe til TV4/Cmore, klagede TV2 Sport og MTG, der var de to andre rettighedshavere til visning af superligakampe. MTG og TV2 Sport gjorde gældende, at TV4/Cmore skulle opfylde de samme betingelse som Telenor skulle have haft gjort ifølge udbuddet. Konkurrencerådet fandt, at videreoverdragelsen ikke havde tilsidesat hensigten med aftalen af 31/10-2007. Desuden konstaterede rådet, at overdragelsen i øvrigt ikke havde skadet konkurrencen på området. Telenors overdragelse af rettighederne TV4/Cmore var derfor gyldig.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 16
Udfald
sag lukket
Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

Betænkning 1297/1995 – Konkurrencelovgivningen i Danmark

Resumé

Betænkning 1297/1995 – ”konkurrencelovgivningen i Danmark” dannede grundlag for den i 1997 vedtagne konkurrencelov, dvs. den første moderne EU-konforme konkurrencelov i Danmark. Betænkningen beskriver de grundlæggende elementer i konkurrencelovgivningen, og synes navnlig i de tidligere år at være anvendt forholdsvis mekanisk.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning