Sorter

Mødedato

Klage over Gribskov Kommunes prissætning af personlig pleje

Resumé

På baggrund af en klage over Gribskov Kommunes afregningspris var sat for lav i forhold til omkostninger for praktisk hjælp og pleje til ældre, blev der rettet henvendelse til kommunen, som svarede at prisen var fastsat på baggrund af et udbud. Styrelsen fandt derfor ikke, at KL § 11b fandt anvendelse, da kommunen havde opfyldt betingelsen i henhold til at fastsatte prisen efter et konkret udbud.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11b
Udfald
sag lukket
Mødedato

Betænkning 1297/1995 – Konkurrencelovgivningen i Danmark

Resumé

Betænkning 1297/1995 – ”konkurrencelovgivningen i Danmark” dannede grundlag for den i 1997 vedtagne konkurrencelov, dvs. den første moderne EU-konforme konkurrencelov i Danmark. Betænkningen beskriver de grundlæggende elementer i konkurrencelovgivningen, og synes navnlig i de tidligere år at være anvendt forholdsvis mekanisk.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning