Sorter

Mødedato

Transaktionsomkostninger ved offentlige udbud

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet analysen Transaktionsomkostninger ved EU-udbud. Ordregiveres transaktionsomkostninger ved offentlige udbud udgør 1,4 procent af den samlede kontraktsum, og det tilsvarende tal for vindende tilbudsgivere er 0,5 procent. Det viser analysen ”Transaktionsomkostninger ved EU-udbud”. Analysen omfatter EU-udbud, som er afsluttet i perioden januar til maj 2018, og den undersøger transaktionsomkostningerne ved udbud frem til kontraktindgåelse.

Mødedato

Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU

Resumé

This paper considers how the regulatory environment of the European Union impacts upon franchising. It suggests that the failure of franchising to fulfil its full potential in the EU is due, at least in part, to the dysfunctionality of the EU’s regulatory environment. It concludes that in order to enable franchising to achieve its full potential it is necessary to re-engineer the EU’s regulatory environment, by way of a franchise focused European Legal Act , in respect of how it impacts upon franchising and makes concrete proposals as to how this should be done.