Sorter

Mødedato

Konkurrencemyndigheder kan ikke gribe ind over for advokatetisk regel

Resumé

Efter henvendelse fra KFST udtalte Justitsministeren at de advokatetiske regler, der som forbød såkaldt "klientfiskeri", var en direkte og nødvendig følge af retsplejeloven. Afgørelsen afskar derfor KFST at gribe ind overfor både forbuddet og håndhævelsne heraf, hvilket KFST fandt svækkede konkurrencen mellem advokater. Henvendelsen skete tilsyneladende ikke som led i en konkret sag, men KFST arbejde med en analyse af konkurrencen i advokatbranchen.

Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

Erhvervs- og Boligudlejning v/Elin og André Parkø ctr. Konkurrencestyrelsen

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i sagen en klage over Post Danmarks vilkår for udbringning af breve og pakker, idet styrelsen fandt at administrationen af erhvervskundebgerebet skete på en saglig, rimelig og objektiv måde, der samlet set var i overensstemmelse med konkurrencelovens bestemmelser. En kunde havde klaget ikke at blive anset som erhvervskunde, og som følge genstand for ringere vilkår end konkurrenter, der havde opnået sådan status. Ankenævnet ophævet dog hele opgørelsen da den fandt at den omtvistet konflikt vedrørte et spørgsmål indenfor det befordringspligtige område. Konkurrenceloven galt således slet ikke.

Mødedato

Betænkning 1297/1995 – Konkurrencelovgivningen i Danmark

Resumé

Betænkning 1297/1995 – ”konkurrencelovgivningen i Danmark” dannede grundlag for den i 1997 vedtagne konkurrencelov, dvs. den første moderne EU-konforme konkurrencelov i Danmark. Betænkningen beskriver de grundlæggende elementer i konkurrencelovgivningen, og synes navnlig i de tidligere år at være anvendt forholdsvis mekanisk.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning