Sorter

Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Samlet indsats skal bidrage til bedre udbud

Resumé

I forbindelse med ikrafttrædelsen af ny udbudslov gik KFST sammen med en række organisationer mhp. at udarbejde vejledning om bedre og billigere offentlige indkøb. En vejledningsindsats målrettet offentlige indkøbere og private virksomheder. Dette omfattede bl.a. oprettelsen af en hjemmeside www.bedreudbud.dk, hvor offentlige ordregivere og virksomheder kan stille spørgsmål til KFST eksperter og finde eksempler og film om brug af loven. Endvidere vil der løbende blive lagt vejledninger ud om de konkrete muligheder i loven. Derudover var det intentionen at udgive udbudsloven i en forkortet og mere letlæselig version samtidig med at eksperter fra KFST ville rejse rundt i landet og holde møder med offentlige myndigheder og lokale virksomheder for at svare på spørgsmål om udbudsloven. Endelig blev der oprettet et nyhedsbrev, som der kunne tegnes abbonement på via hjemmesiden.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Kommuner kan styrke konkurrencen mellem almene boligforeninger

Resumé

I et standardbrev udsendt til landets kommunaldirektører udtrykker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sin bekymring ved den manglende konkurrence i den almene boligsektor. Styrelsen opfordrer derfor bl.a. til, at kommunerne sender grundkapitalen i udbud. Endvidere anbefaler styrelsen, at drøftelser om nybyggeri i forbindelse med den årlige styringsdialog sker med den enkelte boligorganisation og ikke samtidig med flere boligorganisationer.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Vejledning
Mødedato

Prisen på tv-rettighederne til Israel-Danmark

Resumé

DR og TV2 anmodede hver i sær Konkurcerådet om en udtalelse om markedsprisen vedrørende tv-rettighederne til en landskamp mellem Israel og Danmark der blev spillet på udebane. Konkurrencerådet lagde ved svaret vægt på den gennemsnitlige pris pr. landkamp i 1999 og 2000, sammenholdt med en række faktorer som landsholdets resultater ved forrige kampe, samt hvor afgørende kampen ville være. Konkurrencerådet udtalte, at en eksklusiv senderettigheder ville have en markedsværdi på 3,7 mio. kr., hvorimod en samsendingsrettighederne kunne sættes til 2,6 mio. kr.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Vejledning
Mødedato

Prisen på tv-rettighederne til Wales-Danmark- 7. juni 1999

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Danmmark Radio i forbindelse med køb af rettighederne til visning af kampen Wales-Danmark fastslog Konkurrencerådet, at prisen på kampen var 2,9 mio. kr. Prisen var baseret på sæssonens gennemsnitspris pr. kamp i henhold til aftalen mellem DBU og DR og TV2.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Vejledning