Sorter

Mødedato

Norvestor VIII SCSp’s erhvervelse af enekontrol over Globeteam A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Norvestor VIII's enekontrol over Globeteam, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen er en aktieoverdragelse, hvor Norvestor VIII ved fusionens gennemførelse erhverver 100 % af aktierne i Globeteam gennem selskabet BidCo af 7. juni 2021 ApS. Herefter reinvesterer sælgerne – Strunge Nielsen Holding ApS, Kirk Kapital Strategic Investments A/S og C - Moldow Consulting ApS – i 45,3 % af aktierne i BidCo. Globeteam A/S er et it-konsulenthus, som hjælper virksomheder med at optimere deres forretning digitalt. Globeteams ydelser omfatter blandt andet udvikling af kundespecifik software, rådgivning og infrastruktur. Derudover har Globeteam tre softwareprodukter, som er udviklet af Globeteam: Casewhere, Safewhere og ChangeDriver. Globeteam sælger desuden licenser til Microsoft-programmer, primært Microsoft 365 og Azure. Norvestor VIII SCSp er en del af kapitalfonden Norvestor Equity AS, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Norvestors managementselskaber sammen med fire andre fonde. De fem aktive Norvestor-fonde ejer hver især en række porteføljeselskaber. Norvestor har syv porteføljevirksomheder, som i større eller mindre omfang er aktive på it-området primært i de nordiske lande: NetNordic Holding AS, Pearl Group AS, Apsis Group AB, Xllnc Nordic AB (Foxway), HolCo AS (The North Alliance), Wellit Holding AS og Cegal Group AS. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Enemærke & Petersen a/s' erhvervelse af enekontrol over NemByg A/S

Resumé

Enemærke & Petersen erhverver ved aktieoverdragelsesaftalen 60 pct. af aktiekapitalen i NemByg. Enemærke & Petersen vil ved erhvervelsen af aktiekapitalen opnå enekontrol over NemByg, idet Enemærke & Petersen
på generalforsamlings- og bestyrelsesniveau ville have flertallet af stemmerettighederne. Enemærke & Petersen er en dansk entreprenørvirksomhed, der indgår i MT Højgaard-koncernen. Koncernen er en nordisk bygge- og anlægskoncern bestående af moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og datterselskaberne MT Højgaard Danmark A/S, Ajos A/S, Scandi Byg A/S, Enemærke & Petersen, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektudvikling A/S samt en række datterselskaber til disse datterselskaber. Koncernen udfører projekter i hele Danmark og har endvidere aktiviteter i udvalgte lande.NemByg er en dansk entreprenør-, tømrer-, murer- og betonvirksomhed beliggende i Tjæreborg. NemByg har fokus på opgaver i Region Syddanmark.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Link Top Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over YOYO Holding ApS

Resumé

Link Top Holding A/S erhverver ved transaktionen 100 pct. af anparterne i YOYO Holding ApS. Link Top Holding A/S erhverver endvidere 100 pct. af YOYO Holding ApS’ datterselskaber, der udgør YOYO Global Freight ApS, YOYO Global Freight US Inc., YOYO Global Freight Norway AS og YOYO Global Freight Sweden AB.
Link Top Holding A/S udbyder transport- og logistikydelser til hele verden via land, sø og luft via datterselskabet Link Logistics A/S. Link Top Holding A/S er ejet af Polaris Private Equity IV K/S. YOYO Holding ApS udbyder transport- og logistikydelser til hele verden via land, sø og luft via datterselskaberne YOYO Global Freight ApS,
YOYO Global Freight US Inc., YOYO Global Freight Norway AS og YOYO Global Freight Sweden AB. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axcels erhvervelse af enekontrol over Vetgruppen Holding A/S

Resumé

Transaktionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvor Axcel bliver majoritetsejer af Vetgruppen. Med transaktionen erhverver Axcel enekontrol over Vetgruppen. Axcel er en private equity-fond med fokus på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i seksten porteføljevirksomheder, som er aktive i en række forskellige brancher. Ingen af porteføljevirksomhederne har aktiviteter inden for behandling af dyr. Investeringsrådgiveren for Axcel-fondene er Axcel Management A/S, der er beliggende i Danmark og Sverige. Vetgruppens aktiviteter består i at eje og drive dyreklinikker og Vetgruppen udbyder således behandling af dyr og anden aktivitet forbundet hermed. Vetgruppen består af 22 dyreklinikker. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

NREP AB’s og Dades A/S’ etablering af fælleskontrol over Dades’ ejendomsportefølje

Resumé

Ved transaktionen får NREP fælleskontrol sammen med Dades over hele Dades’ ejendomsportefølje, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2. NREP vil fremover varetage og forvalte ejendomsporteføljen samt stå for varetagelse af andre
opgaver relateret til administrationen af Dades-koncernen. Dades er et dansk aktieselskab, som er ejet af Novo Holdings A/S, Aase og Ejner Danielsens fond, Tryghedsgruppen Smba og en række minoritetsaktionærer. Dades’ forretningsgrundlag er at udvikle og investere i attraktive butikscentre og boligprojekter over hele landet samt i erhvervsejendomme i Storkøbenhavn og i de største danske byer. Dades ejendomsportefølje består af 63 kontorejendomme og 13 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Alle Dades’ ejendomme har et samlet udlejningsareal på ca. 1,1 mio. m². Dades ejer derudover 49 procent af ejendommen Gl. Mønt 2-4 gennem datterselskabet Davista. Lejeindtægter udgør selskabets omsætning. Alle Dades’ ejendomme administreres i dag af Newsec. NREP er en registreret fond-manager, der administrerer fonde, hvis formål er at investere i, forvalte og udvikle ejendomme i Norden. NREP AB er ejet 100 % af NREP A/S, der bl.a. er ejet af TBL Holding ApS og Novo Holdings A/S. NREP har over 2,5 mio. m² i ejendomme i Norden på tværs
af fonde administreret af NREP, hvor størstedelen er inden for kerneområderne bolig, logistik, plejehjem og kontorer. NREP har 350 medarbejdere, heraf ca. halvdelen i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de
foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Danoffice IT ApS’ erhvervelse af Edgemo A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Danoffice IT ApS og Edgemo A/S fusionerer. Danoffice IT ApS er en global forhandler af hardware og software, der er specialiseret i salg af IT-udstyr til internationale nødhjælpsorganisationer med aktiviteter på tværs af landegrænser samt til større og mellemstore virksomheder i Danmark. Danoffiice IT ApS er ultimativt kontrolleret Agilitas Private Equity LLP, der er en britisk kapitalfond med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder. Edgemo A/S er en dansk IT-virksomhed, der rådgiver om IT-infrastruktur for - særligt større - danske virksomheder og i den forbindelse sælger IThardware, software og serviceydelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS’ erhvervelse af BCHG Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Togu ApS, Crean Capital III ApS, MST Finance & Consult ApS og en række minoritetsaktionærer erhvervelse af 50,1 pct. af aktieandelene i BCHG Holding A/S. Derved opnår de ælleskontrol over selskabet. De resterende aktier erhverves af Vækstfonden og Nordea Danmark. BCHG Holding ejer og driver en række hoteller, med tilknyttet ejendomme, i København. Togu ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger, (viii) software til brug for print via mobile enheder, (x) logistik- og transportydelser, (xi) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (xii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren samt spildevandsbehandling. Crean Capital III ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) logistik- og transportydelser og (ii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør MST Finance & Consult ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger (viii) software til brug for print via mobile enheder, (x) logistik- og transportydelser, (xi) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (xii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Forenklet anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Neptun Transport A/

Resumé

Fusionen omfatter at NTG erhverver 75 pct. af aktierne i Neptun, mens to af Neptuns hidtidige trebeholder de resterende 25 pct. af aktierne. NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og i en række andre lande.
Størstedelen af NTG’s aktiviteter er inden for godstransport på vej i form af især tværnationale godstransporter i Europa med hovedvægt på transporter til/fra Danmark, Sverige, Tyskland og Finland. NTG har også aktiviteter inden for sø- og luftfragt, kurér- og logistikaktiviteter. Neptun driver speditionsvirksomhed i Danmark og organiserer alt overvejende godstransport på vej, heraf en vis del som køletransport. Neptun organiserer især transporter mellem Danmark og Tyrkiet/Balkan. Herudover har Neptun aktiviteter inden for sø- og lufttransport. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol over NutraQ 2 AS

Resumé

Orkla er producent og leverandør af helseprodukter, herunder en række kosttilskud til dagligvarehandlen,
apoteker, helsekostbutikker og andre detaillister. Produkterne sælges i Danmark under en række varemærker. Orkla er en del af Orkla ASA, som også er leverandør af produkter inden for bl.a. fødevarer, sundhed og personlig pleje, tekstil, vaskemidler, maleudstyr, og vaskemidler. NutraQ udvikler og sælger helseprodukter direkte til forbrugere via en digital og abonnementsbaseret forretningsmodel, og sælger derfor ikke produkter til detailhandlen i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol over NutraQ 2 AS, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

IT Relation Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS

Resumé

ITM8 Holding A/S vil med Transaktionen opnå enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS. ITM8 Holding A/S er en dansk udbyder af it-outsourcing. ITM8 Holding A/S udbyder derudover it-konsulentydelser på timebasis. Som led i udbud af it-outsourcing udbyder ITM8 Holding A/S tillige hardware og software licenser, ligesom ITM8 Holding A/S i mindre grad også udbyder hardware og software som stand alone ydelser. ITM8 Holding A/S udbyder sine ydelser gennem datterselskaberne IT Relation A/S, Copenhagen Software A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Improsesc A/S, Mentor IT A/S, Emineo AB, Progressive A/S og Telefonselskabet ApS. ITM8 Holding A/S er ejet af HgCapital. HgCapital ejer udover ITM8 Holding A/S to porteføljeselskaber, der udbyder it-ydelser i Danmark: Team.blue, som gennem navnene Simply.com og Dandomain udbyder web-hosting og cloudløsninger, og Visma, som hovedsageligt udbyder business process outsourcing services og dertil visse hosting- og it-konsulentydelser. Itadel A/S udbyder ligesom ITM8 Holding A/S it-outsourcing, hvor Itadel løser kundernes samlede it-behov i en all-inclusive aftale. Cloud Teams ApS udbyder it-rådgivning og implementering af cloud-løsninger gennem Microsoft produkter. IT Relation Holding A/S skiftede den 4. juni 2021 navn til ITM8 Holding A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt