Sorter

Mødedato

Sådan opnår det offentlige bedre længerevarende kontrakter

Resumé

Rapporten fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (Udbudsrådet) gennemgår hvordan det offentlige kan optimere både økonomi og kvalitet i langvarige kontrakter med private leverandører. Ved længerevarende kontrakter er der ofte en udfordring at sikre, at det, man aftaler ved indgåelse af kontrakten, også er tidssvarende senere i kontraktforløbet. Rapportten fokucer derfor på hvordan man kan udforme incitamenter i længerevarende kontrakter, der sikrer tidssvarende løsninger gennem hele kontraktperioden. I forbindelse hermed opstilles både en række anbefalinger skal gennemgås tilknyttede forudsætninger. Anbefalingerne omfatter bl.a. at ordregivere indsætter bestemmelser om incitamenter i længerevarende kontrakter rettet mod at sikre pris og kvalitet gennem hele kontraktperioden samt løbende arbejder med at videreudvikle forskellige typer af kontraktbestemmelser rettet herimod.

Myndighed
Udbudsrådet
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Sådan lykkes offentlige og private med samarbejde om nyskabende løsninger

Resumé

I analysen om offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) gives anbefalinger til, hvordan det offentlige og private virksomheder bedst styrer samarbejdet succesfuldt i mål. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde står bag analysen, der blandt andet bygger på erfaringer fra 12 vellykkede OPI-projekter på velfærds- og miljøområdet. På baggrund af erfaringerne fra de 12 casestudier har Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde formuleret tre anbefalinger til, hvordan et OPI lykkes.

Myndighed
Udbudsrådet
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Positive erfaringer med private leverandører på det regionale sundhedsområde

Resumé

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet en rapport, der søger at sammenfatte erfaringer med at sende specifikke områder i udbud hos private leverandører. Langt størstedelen af alle sundhedsydelser på det regionale sundhedsområde udføres på de regionale sygehuse, der ejes og drives af de fem regioner. På nogle områder har regionerne dog valgt at indgå kontrakter med private leverandører om udførelsen af specifikke sundhedsydelser. Rapporten tager udgangspunkt i ti cases, dra fem forskellige sundhedsområder, samt en kortlægning af de centrale rammevilkår for området. Casene relaterer sig til udbud som alternativ til behandling via Det udvidede frie sygehusvalg. I alle de undersøgte cases fungerer aftalen med den private leverandør som bufferkapacitet for regionen og henvisning sker typisk når der ikke er kapacitet til at udrede eller behandle patienten indenfor en fastsat tidsperiode. I de undersøgte cases, der har resulteret i en kontrakt, udtrykker partnerne, at de overvejende har positive erfaringer med at udbyde sundhedsydelser. I rapporten belyses en række aspekter, der kan påvirke samarbejdet, men disse aspekter har umiddelbart ikke påvirket de overordnede erfaringer fra de undersøgte cases. For samtlige af de undersøgte cases, der resulterede i en kontrakt, giver regionerne udtryk for, at forventningerne til kontrakten er blevet indfriet ift. at sikre ret til hurtig udredning og behandling. Desuden medførte det økonomiske besparelser sammenlignet med at sende patienter videre til det udvidede frie sygehusvalg. Hovedparten af de undersøgte regioner giver udtryk for, at tæt og åben dialog mellem regionen og leverandøren er udgangspunktet for et godt samarbejde.

Myndighed
Udbudsrådet
Regel
Rapport
Udfald
Rapport