Sorter

Mødedato

Rigsrevisionens beretning om behandling af Konkurrencesager

Resumé

Rigsrevisionen har undersøgt, om Konkurrence og Forbrugerstyrelsens styring af udvalgte konkurrencesager har understøttet en effektiv sagsbehandling. Rigsrevisionen offentliggør sin undersøgelse d. 13/09-2018. Pressemeddelelsen er udsendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed. Rigsrevisionens undersøgelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fokuserer på arbejdet på konkurrenceområdet med overtrædelsessager, ankesager, vejledning og fusionssager, men ikke på de sager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer, behandler og sender direkte til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) l strafferetlig vurdering. Rigsrevisionen udtrykker forskellige former for kritik af styrelsen fx for ikke at have tilstrækkelige ledelsesmæssige instrumenter til at styre sager samt den reelle sagsbehandlingstid for fusioner er meget længere end officielt fremført.