Sorter

Mødedato

Rapport fra udvalget om Konkurrencelovgivning

Resumé

Den daværende regering besluttede i efteråret 2009 at nedsætte udvalget til at kigge på den danske konkurrencelovgivningen. Det omfattede KFST informationsvirksomhed, processerne omkring håndhævelsen, straffen for at overtrædelse konkurrencereglerne, herunder indførelsen af fængselsstraf og/eller højere bøder. Den udsendte rapport dannede grundlag for ændringen af konkurrencelovens i 2012, herunder indførelsen af fængselsstraf.

Myndighed
Lov
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Resumé

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne fra december 2008. Formålet med danske fusionskontrolregler er at sikre, at fusioner på danske markeder ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Kontrolreglerne skal sikre, at Konkurrencemyndighederne har mulighed for at vurdere de konkurrencemæssige konsekvenser af en fusion, inden fusionen gennemføres. På baggrund af de konkurrencemæssige konsekvenser afgør Konkurrencemyndighederne, om fusionen kan godkendes. I rapport anbefales en række ændringer af fusionskontrolreglerne, herunder en markant nedsættelse af tærsklerne for hvornår der indtræder anmeldelsespligt.

Myndighed
Lov
Regel
Rapport
Udfald
Rapport