Sorter

Mødedato

Frister for fusionskontrol afbrydes

Resumé

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage. Fristerne blev den 30/3-2020 forlænget til og med 13/4-2020. Det første skete ved BEK nr 225 af 17/03/2020 og det andet ved BEK nr 302 af 26/03/2020. 15 APR blev det annonceret at fristerne ville blive suspenderet frem til 10 Maj. Dette skete ved BEK nr 409 af 14/4-2020 og 12 MAJ skete der ved BEK 587 af 7/5-2020 forlængelse til 18 MAJ. Den 18 MAJ blev det meddelt at suspenderingen ville blive forlænget til 8 JUN jf. BEK 609 af 13/05/2020 og den 8 juni skete der ny forlængelse jf. BEK nr 786 af 03/06/2020.