Sorter

Mødedato

Circle K Danmark A/S - bøde

Resumé

Circle K Danmark A/S fik en bøde på seks millioner kroner for ikke at have anmeldt sin overtagelse af 72 servicestationer i Danmark til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2016. Bødens størrelse tager hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og selskabets omsætning. Det har været en formildende omstændighed, at Circle K Danmark selv henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sagen. Fusionen er efterfølgende anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og blev godkendt i oktober 2018.

Mødedato

METRO' tilbageholdelse af fusionsoplysninger

Resumé

Retten i Glostrup har idømt grossistvirksomheden METRO Cash & Carry Danmark en bøde for at tilbageholde oplysninger i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af en fusionsanmeldelse i 2014. De tilbageholdte oplysninger vedrørte eksistensen af alternative købstilbud. METRO Cash & Carry Danmark havde ikke anset dette for "seriøst", bl.a. da det var meget foreløbigt, og havde derfor ikke informeret KFST herom. Landsretten stadfæstede dommen.

Mødedato

Danish Agro - straffesagen

Resumé

Danish Agro a.m.b.a. havde, i forbindelse med anmeldelsen af en fusion omfattet af fusionskontrolreglerne, afgivet materielt urigtige oplysninger ved ikke at korrigere en række faktuelle forhold, som konkurrencestyrelsen lagde til grund ved sin sagsbehandling. Sagen blev lukket ved bødeforlæg på DKK 50.000.

Mødedato

Principles on the application, by National Competition Authorities within the ECA, of Articles 4 (5) and 22 of the EC Merger Regulation

Resumé

These Principles were agreed on by the National Competition Authorities (NCAs) within the European Competition Authorities Association (“ECA”) in 2005 and relate to Articles 4(5) and 22 EC Merger Regulation ("ECMR") as set out in Council Regulation (EC) No 139/04 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings. They replace the version of 2002 and may be reviewed by the NCAs from time to time to reflect legislative developments (European or national) or decisional practice. The Principles should be read in conjunction with and as complementary to the EU Commission's Notice on Case Referrals in respect of concentrations (the EU Commission Notice) and the relevant parts of Commission Regulation (EC) No. 802/2004 implementing the ECMR including its annexes (Form CO, Short Form CO and Form RS).

Myndighed
ECN
Regel
Fusion
Udfald
Rapport