Sorter

Mødedato

MEDIEREFORM 2017

Resumé

Tænketanken CEPOS har udarbejdet en analyse af det danske mediemarked. Udover at beskrive et marked i hastigt opbrud fokucer denne navnlig på den rolle de statslige medier spiller heri, idet det gøres gældende at disse, herunder navnlig DR, fortrænger de privatejet dagbladene. Dette sker navnlig ved, hvad CEPOS kalder, en skævvridende mediestøtte til DR. På baggrund heraf anbefales en reform af mediepolitikken

Myndighed
CEPOS
Regel
off. reg.
Udfald
Rapport
Mødedato

Mere konkurrence i det offentlige

Resumé

Selv om konkurrencelovgivningen i princippet gælder generelt, herunder for den markedsrettet del af den offentlige sektor, og virksomheder tillagt særlige rettigheder, så er dele heraf fritaget jvf. KL. § 2 såfremt en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Beføjelsen til at foretage denne vurderingen er defacto henlagt til ressortministeren, hvilket i analysen bedømmes som "uheldigt" samtidig med at betydelig velfærdstab påpeges. Både grundet fraværet af effektiv konkurrence omkring en række offentlige ydelser og grundet forvridninger knyttet til offentlig støtte og regulering. Analysen, og forslagene til reformer af konkurrencereguleringen, er udarbejdet af konkurrencerådgivning.dk ved Niels Rytter i samarbejde med CEPOS og gennemgår en række mulige reformeringer af dansk konkurrenceregulering.