Sorter

Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

Erhvervs- og Boligudlejning v/Elin og André Parkø ctr. Konkurrencestyrelsen

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i sagen en klage over Post Danmarks vilkår for udbringning af breve og pakker, idet styrelsen fandt at administrationen af erhvervskundebgerebet skete på en saglig, rimelig og objektiv måde, der samlet set var i overensstemmelse med konkurrencelovens bestemmelser. En kunde havde klaget ikke at blive anset som erhvervskunde, og som følge genstand for ringere vilkår end konkurrenter, der havde opnået sådan status. Ankenævnet ophævet dog hele opgørelsen da den fandt at den omtvistet konflikt vedrørte et spørgsmål indenfor det befordringspligtige område. Konkurrenceloven galt således slet ikke.