Sorter

Mødedato

Jysk Fynske Medier P/S’ erhvervelse af Midtjyske Medier

Resumé

Transaktionen indebar at Jysk Fynske Medier P/S erhvervede Midtjyske Medier samt et trykkeri i Vonsild fra Berlingske Media A/S-koncernen. Begge havde aktiviteter inden for produktion af redaktionelt stof og avisdistribution til regionale dagblade og lokale ugeaviser med tilknyttede internetsider, tematillæg, avisdistribution, avistrykkeri samt lokalradio. Herudover var JFM aktiv inden en række aktiviteter i form af grafisk virksomhed, web- og reklamebureau, bannerannonceringsservice, reklamefilmproduktion, printbrokervirksomhed, udvikling af apps til smartphones, vejvisere (lokale telefonbøger), deal site, brugtbørs og rabatklub samt i begrænset omfang ejendomsudlejning mens MM yderligere var aktiv inden for produktion af profilaviser, samt forbrugerguide til kultur og byliv (AOA.dk). Parterne fandt at fusionen berørte ni markeder, hvoraf der var horisontale overlap på a) markedet for distribution af adresserede aviser i Jylland og og b) markedet for rotationstryk på avispapir i Danmark. Det sidste gav dog ikke anledning til bemærkninger grundet parternes begrænset kombinere markedsandel. I modsætning hertil eksisterede der en betydelig koncentration i det første, idet JFM via sit distributionsselskab (DAO) tegnede sig for 70-80 pct heraf. MM havde dog hidtil været en ekstern kunde hos JFM, hvorfor fusionen formelt ville medføre et fald i markedsandelene når dennes omsætning herefter blev koncernintern. Ved sin vurdering fandt KFST det derfor mest korrekt at medtage internomsætning, som potentiel konkurrence, hvilket ville medføre en nettostyrkelse af JFM. DAO var dog som led i Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, forpligtet til ikke at diskriminere eller afskærme markedet hvorfor risikoen herfor kunne afvises. Ej heller fandt KFST at fusionen ville fjerner et konkurrencepres på JFM pga. en de facto opdeling af markedet i forskellige lokale eller (mindre) regionale områder, svarende til avisernes udgivelsesområder som følge af den vertikale integration mellem mediehusene og distributionsvirksomhederne. Udover de horisontale overlap var der en vertikal forbindelse. For det første mellem hhv. udgivelse og annoncesalg i regionale dagblade og hhv. markedet for rotationstryk på avispapir, markedet for distribution af adresserede aviser, markedet for distribution af aviser og blade til løssalgsforhandlere samt markedet for grafisk produktion samt b) udgivelse og annoncesalg i lokale ugeaviser. For det andet mellem hhv. markedet for rotationstryk på avispapir, markedet for distribution af adresseløse forsendelser samt markedet for grafisk produktion. De vertikale forbindelser gav dog ikke anledning til reservationer grundet parternes begrænset markedsandele. Samlet vurderet KFST derfor at fusionen ikke ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt hvorfor den blev godkendt efter konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Aurelius SE & Co. KGaA overtagelse af Valora Trade

Resumé

Transaktionen vedrører Aurelius’ overtagelse af Valora Trade. Aurelius var et tysk kommanditselskab med 24 porteføljeselskaber aktive inden for følgende brancher: industri, kemi, business services, forbrugsvarer/mad & drikke og telekommunikation, medier & teknologi. Et af disse porteføljeselskaber, Berentzen, producerer spiritus og andre drikkevarer, herunder Hansen Rom, der sælges i Danmark gennem en distributør. Valora Trade er en uafhængig distributør af forbrugsvarer til dagligvarehandlen og detailforretninger, herunder specialiserede detailforretninger. Valora Trade distribuerer endvidere til horecasektoren og til grænsehandel. Valora Trade er aktiv i Danmark via dels et 100 % ejet datterselskab, Valora Trade Denmark A/S, dels via en kontrollerende ejerandel i Valora Trade Denmark Beverages A/S. Derudover ejer Valora Trade Denmark A/S en ikke-kontrollerende andel af Borup Kemi Holding A/S. De deltagende virksomheder var derfor begge aktive på markedet for salg af rom i Danmark - dog på forskellige niveauer. Valora Trade var aktiv indenfor distribution og salg af rom, mens Berentzen producerer rom, der sælges i Danmark via en distributør. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Semler Gruppen A/S’ erhvervelse af Maskincenter Sjælland A/S og Mejlby & Vilsgaard A/S

Resumé

Fusionen indebærer, at Semler Gruppen A/S erhverver enekontrol med Maskincenter Sjælland A/S’ og Mejlby & Vilsgaard A/S’ aktiviteter inden for bl.a. salg af landbrugsmaskiner og reservedele af mærket John Deere samt udførelse af reparations- og servicearbejder. Fusionen mellem Semler Gruppen A/S og henholdsvis Maskincenter Sjælland A/S og Mejlby & Vilsgaard A/S er gensidigt betingede af hinanden, og blev derfor behandley som én enkelt fusion. Semler Gruppen A/S har ikke hidtil været aktiv inden for salg af landbrugsmaskiner og dertil knyttet salg af reservedele samt reparations- og servicearbejder. Maskincenter Sjælland A/S er primært aktiv på Sjælland, hvor virksomheden har maskincenter i Næstved, Karise og Holbæk. Derudover er virksomheden aktiv på Bornholm via Maskincenter Bornholm i Klemmensker. Mejlby & Vilsgaard A/S er primært aktiv i det sydlige Jylland og i Nordjylland. Virksomheden har maskincentre i Mejlby, Brønderslev, Redsted, Vejrup og Bredebro. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Sågholmen AB erhvervelse af PMC Group AB

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Sågholmen AB og PMC Group AB. Fusionen finder sted ved, at Sågholmen AB erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i PMC Group AB og dermed opnår enekontrol over PMC Group AB. Sågholmen AB er et svensk-baseret selskab, som ejer og administrerer fast ejendom og løsøre, herunder relaterede aktiviteter. PMC Group AB er et svensk-baseret moderselskab i PMC koncernen, der leverer produkter og service inden for hydraulik, elektromekanik, pneumatik og smøringsteknik. Derudover leverer PMC Group AB dørsystemer til jernbanekøretøjer. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

BESTSELLER erhvervelse af Stylepit A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Aktieselskabet af 14.10.2012 og Stylepit A/S. Aktieselskabet af 14.10.2012 er en del af Bestseller-koncernen. . Stylepit er én af Danmarks førende e-commerce platforme for modebeklædning inden for herre-, dame- og børnetøj på internettet. Stylepits varesortiment omfatter tøj, sko, sportstøj-, og udstyr, personlig pleje og accessories. Både i Danmark og internationalt. BESTSELLER ejede forud for transaktionen aktier i Stylepit, men efter en konkret vurdering blev det antaget at disse ikke medførte at BESTSELLER allerede kontroleret Stylepit. Dette skete bl.a. på baggrund af forsøg på at opgøre fremmødet på de årlige generalforsamlinger. Parterne mente at transaktionen skulle vurderes i forhold til engrosmarkedet og detailmarkedet for tøj og sko, med mulige underopdelinger i herrer, dame og børnetøj, accesories samt sko. KFST fandt det ikke relevant at undersøge det nærmere. I lyset af parternes kombineret markedsandele gav fusionen ikke anledning til hverken horisontale eller vertikale virkninger. KFST godkendte herefter fusionen jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk. 1.

Mødedato

BN - BH Invest ApS’ overtagelse af Bilernes Hus A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Bjarne Nielsen gennem selskabet BN - BH Invest ApS erhverver enekontrol med Bilernes Hus A/S i Silkeborg ved en overtagelse af aktier. Bjarne Nielsen er ejer af en bilkoncern, som består af leasingselskabet Leasing.dk samt detailkæden Bjarne Nielsen A/S. Bjarne Nielsen A/S er autoriseret forhandler af bilmærkerne Ford, Renault, Dacia, Volvo, KIA og Mazda og består af 13 bilhuse. Forretningerne fordeler sig med 6 bilhuse i Jylland, og 7 bilhuse på Sjælland. Bjarne Nielsen A/S importerer ikke nye biler og/eller reservedele, men udøver detailsalg indenfor følgende fire markedssegmenter: fabriksnye biler, detailsalg af brugte biler samt reparation og service af biler, samt et beskedent engrossalg af reservedele. Bilernes Hus A/S driver virksomhed inden for detailsalg af fabriksnye biler, detailsalg af brugte biler samt reparation og service af biler, samt et beskedent engrossalg af reservedele. Bilernes Hus A/S forhandler nye biler af mærkerne Nissan, KIA og Hyundai og er autoriseret reparatør for mærkerne Audi, BMW, VW, Skoda, KIA, Nissan, Hyundai, Opel og Fiat. Bilernes Hus A/S importerer ikke nye biler eller reservedele. Parterne har begge aktiviteter for så vidt angår forhandling af samt service og reparation af biler af mærket KIA, som Bjarne Nielsen A/S forhandler og reparerer i afdelingerne i hhv. Birkerød og Skive, og som Bilernes Hus forhandler og reparerer i sin afdeling i Silkeborg. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Via Venture Partners Fond II K/S’ erhvervelse af EnviDanGruppen

Resumé

Fusionen vedrører Via Venture Partners Fond II K/S’ erhvervelse af kontrollen med EnviDanGruppen. Via Venture Partners Fond II K/S (”VIA II”) er ­ som søsterfonden Via Venture Partners Fond I K/S (”VIA I”) ­ en multi­stage venturefond med fokus på investeringer i hovedsageligt nordiske vækst­ og teknologibaserede virksomheder. Som multi­stage fond kan selskabet investere i hele spektret fra virksomheder uden omsætning og op til mindre buy­outs. Selskabet har en kapitalramme på 1 mia. kr. med ATP som væsentligste investor. VIA II og VIA I er datterselskaber i ATP­koncernen og indgår i dennes investeringsvirksomhed. I VIA I's portefølje indgår virksomheden Frontmatec, der leverer automationsløsninger til industrien og forsyningssektoren, herunder SRO­løsninger, som bruges til styring, regulering og overvågning af maskiner, industrielle processer og systemer på fx fabrikker eller driftsanlæg (herunder spildevandsanlæg). EnviDan Gruppen er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som rådgiver forsyningsvirksomheder inden for spildevandsbehandlings­, afløbssystems­, vandforsynings­ og energiområdet. Virksomheden er desuden i et vist omfang involveret i turnkey­projekter inden for renseanlæg, hvor EnviDan Gruppen i samarbejde med entreprenør­, elinstallations­ og smedevirksomheder leverer samlede driftsklare spildevandsinstallationer. Fusionen vedrører således aktiviteter inden for rådgivende ingeniørvirksomhed vedrørende byggeri­ og anlægsarbejder i forbindelse med bl.a. spildevandsanlæg. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Danish Crown og Tican

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Leverandørselskabet Danish Crown Amba (”Danish Crown”) og Andelsselskabet Tican Amba (”Tican”). Transaktionen indebar, at Tican overførte alle sine aktiviteter til Danish Crown, og at Ticans andelshavere blev andelshavere i Danish Crown. Både Kommissionen og Konkurrence og Forbrugerstyrelsen fandt, fusionen skulle henvises til behandling i Danmark, hvorfor dette skete. Sagen endte dog med at blive opgivet i november 2015. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen udsendte officielt en meddelelse herom d. 11. december 2015.

Mødedato

Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvormed Nordjyllandsværket A/S1 køber Nordjyllandsværket fra Vattenfall A/S. Nordjyllandsværket er et såkaldt centralt kraftvarmeværk, der producerer elektricitet, varme og systemydelser. Med transaktionen vil Aalborg Energi-koncernens varmeproduktion udgøre ca. 84 pct. af den samlede produktion på markedet, hvilket udelukkede behandling efter den forenklet anmeldelsesprocedure Det var dog KFST vurdering, at stigningen i koncentrationen ikke ville skade konkurrencen da varmeforsyningsloven regulerede prissætningen og dikteret anvendelse af det såkaldte hvile-isig-selv princip. Et princip, der udelukkede at der kunne opnås en egentlig fortjente, men alene sikres dækning til omkostningerne. KFST så dog en risiko for en misallokering af de betydelige fælles omkostninger ved at producere både varme og elektricitet. Imodsætning til varmeområdet måtte der gernes opnås en fortjeneste på elektricitet hvorfor den fusioneret enhed evt. kunne belaste varmeområdet med en uforholdsmæssig stor andel af fællesomkostninger. Parterne fremførte dog at varmeforsyningsloven ville modvirke højere priser sammenlignet med et kontrafaktisk scenarium, hvor Nordjyllandsværket fortsat var ejet af Vattenfall. Et synspunkt, der blev accepteret af KFST. I Aalborg Energi-koncernen indgik også Aalborg Varme A/S, der distribuerede fjernvarme til varmekunderne i Aalborg Kommune. Transaktionen medførte derfor også en styrkelse af den vertikale forbindelse mellem produktion og distribution af fjernvarme i Aalborg Kommunes varmeforsyningsnet. Imidlertid regulerer varmeforsyningsloven den pris, som varmeselskaberne må opkræve for distribution af fjernvarme gennem hvile-i-sig-selv princippet, som det er tilfældet for produktion af varme. Samlet set vurderes den stigende koncentration på markedet for produktion af fjernvarme og styrkelsen af den vertikale forbindelse mellem produktion og distribution af varme derfor ikke at have nogen væsentlig skadelig effekt for fjernvarmekunderne i Aalborg Kommune. Transaktionen fører ikke til stigende koncentration på markedet for engrossalg af fysisk elektricitet, og fusionen vil derfor ikke have nogen væsentlig skadelig effekt på dette marked. Derudover vurderes transaktionen ikke at have nogen væsentlig skadelig effekt på markedet for systemydelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Forsyningskoncernerne i Holbæk Kommune, Roskilde Kommune og Lejre Kommune sammenlægges til én forsyningskoncern

Resumé

Transaktionen indebærer fusionen af tre kommunale forsyningskoncerner (Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning og Roskilde Forsyning) og at de tidligere tre kommunale ejere opnåede fælles kontrol. Roskilde Forsyning udfører afledning af spildevand og levering af fjernvarme og vand i Roskilde kommune. Derudover leverer selskabet i begrænset omfang vand til Lejre Kommune samtidig med at dette har en begrænset produktion af elektricitet. Lejre Forsyning udfører afledning af spildevand og levering af vand til kommunes borgere og virksomheder. Holbæk Forsyning udfører afledning af spildevand og levering af vand og fjernvarme til Holbæk Kommunes borgere og virksomheder. Derudover har Holbæk Forsyning en begrænset produktion af elektricitet. Fusion fører ikke til stigende koncentration på markedet for produktion af fjernvarme, da varmeforsyningsnettet i hhv. Holbæk Kommune og Roskilde Kommune er fysisk adskilt fra hinanden. Grundet den fysiske adskillelse af de to kommuners varmeforsyningsnet vil fusionen heller ikke skabe en en vertikal forbindelse mellem produktion og distribution af fjernvarme på tværs af de to varmeforsyningsnet. Ledningsnettene til distribution af vand og spildevand er ligeledes fysisk adskilt mellem de tre kommuner, hvorfor der heller ikke skete en stigning i koncentration på markederne for distribution af hhv. vand og spildevand. Roskilde Forsyning leverer vand til Lejre Kommunes vandledningsnet, der er 100 pct. ejet af Lejre Forsyning, hvilket skabte en en vertikal forbindelse mellem produktion af vand og distribution af vand. Som følge heraf var anmeldelse som forenklet anmeldelse udelukket. Imidlertid er produktion og distribution af vand underlagt en prisloftregulering, jf. bestemmelserne i Vandsektorloven, hvilke udelukkede prisstigninger. Roskilde Kommune og Holbæk Kommune var begge aktive på det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. De to kommuners samlede el-produktion udgjorde dog langt under 15 pct. af det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. Derfor er det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet ikke et berørt marked i nærværende fusion. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt