Sorter

Mødedato

Energinet.dk købs af DONG Storage A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Energinet.dk og DONG Storage A/S. Transaktionen indebærer, at Energinet.dk køber 100 pct. af aktierne i DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. Ved gennemførsel af transaktionen opnår Energinet.dk enekontrol over DONG Storage A/S. Energinet.dk har det overordnede ansvar for det danske el- og naturgassystem, herunder sikringen af balancen mellem forbrug og produktion af hhv. el- og naturgas på både kort og langt sigt. DONG Storage A/S ejer og driver det andet af de to danske gaslagre, nemlig gaslageret i Stenlille nær Sorø. Gaslageret er det største af de to danske gaslagre med en kapacitet på ca. 575 mio. Nm3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem HOFOR Spildevand Holding A/S, Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S.Transaktionen indebærer, at der sker en kapitalforhøjelse i HOFOR Spildevand Holding A/S, hvormed Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune hver især tegner nye aktier i HOFOR Spildevand Holding A/S mod apportindskud af hver kommunes aktier i deres respektive spildevandsselskaber i HOFOR Spildevand Holding A/S. I forbindelse med transaktionen ville de to kommuner desuden skyde deres respektive aktieposter i BIOFOS Holding A/S ind i HOFOR Spildevand Holding A/S. Det var styrelsens vurdering af der siden styrelsens fusionsgodkendelse af 29. oktober 2012, som omhandlede de oprindelige seks ejerkommuner, ikke var sket ændringer på markederne, hvorfor den nuværende fusionen ikke ville ændre på konkurrencevilkårene på markederne i en sådan grad, at en ny markedsundersøgelse var begrundet. Det blev derfor vurderet at fusionen ikke ville hæmme konkurrencen på markederne betydeligt. Styrelsen så derfor ikke grund til at gøre indsigelse og godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Atea Danmark Holding A/S’ overtagelse af Axcess A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Atea Holding A/S og Axcess A/S. Atea Danmark Holding A/S opnår ved fusionen enekontrol over AT Vision ApS og dermed indirekte kontrol med Axcess Holding ApS, Axcess A/S og Axcess Nordic ApS. Atea Danmark Holding A/S er et af flere datterselskaber til Atea ASA, som er hjemhørende i Norge og børsnoteret på Oslo Børs. Axcess Holding ApS ejes inden fusionen af AT Vision ApS, Damgaard Company A/S, Oyster Invest ApS og medarbejdere. Axcess Holding ApS ejer hele aktiekapitalen i Axcess A/S. Transaktionen indebærer et horisontalt overlap, idet begge parterne er aktive på delmarkederne for netværksløsninger, kommunikationsløsninger og datacenterløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Spar Nord Banks erhvervelse af enekontrol over Nørresundby Bank

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Spar Nord A/S (Spar Nord) og A/S Nørresundby Bank (Nørresundby Bank). Fusionen indebærer, at Spar Nord via et offentligt overtagelsestilbud erhverver mere end 90 pct. af aktiekapital og stemmer i Nørresundby Bank og får ophævet stemmeretsbegrænsningerne i Nørresundby Banks vedtægter, hvorved Spar Nord opnår enekontrol over Nørresundby Bank. par Nord-kæden har i dag et landsdækkende distributionsnetværk bestående af 71 lokale filialer. Nørresundby Bank er lokalt forankret i Aalborg-området med 13 afdelinger i Region Nordjylland. Begge banker er aktive på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Solstra Investments A/S og Hotelinvest Kalvebod A/S

Resumé

Sagen vedrører Solstra Investments A/S’ overtagelse af Hotelinvest Kalvebod A/S. Ved transaktionen erhverver Solstra Investments A/S gennem datterselskabet Bella Solstra A/S alle aktierne i Hotelinvest Kalvebod A/S. Solstra Investments A/S er moderselskab i en koncern af danske selskaber, der forvaltes af Solstra Capital Partners A/S. Hotelinvest Kalvebod A/S, der er 100 pct. ejet af BRE / Copenhagen Hotel Holding A/S, ejer som det eneste ejendommen Kalvebod Brygge 5, hvorfra Hotel Marriott drives. Transaktionen indebærer et horisontalt overlap, idet Solstra Investments A/S ejer og/eller kontrollerer hotellerne Bella Sky Hotel og Crowne Plaza, og dermed konkurrerer med Hotel Marriott, der ejes af Hotelinvest Kalvebod A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

European Energy Exchange AG’s erhvervelse af aktier i Gaspoint Nordic A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem European Energy Exchange AG og Gaspoint Nordic A/S. Med den anmeldte transaktion erhverver European Energy Exchange AG 50 pct. af aktierne i Gaspoint Nordic A/S. European Energy Exchange AG og Energinet.dk opnår dermed fælles kontrol med Gaspoint Nordic A/S. Gaspoint Nordic A/S udvikler og faciliterer handel med naturgas til fysisk levering i Danmark. Gaspoint Nordic A/S har udviklet en markedsplads, hvor sælgere og købere dagligt handler naturgas. Før transaktionen er Gaspoint Nordic A/S 100 pct. ejet af Energinet.dk. Energinet.dk har det overordnede ansvar for det danske el- og naturgassystem. Energinet.dk skal dermed sikre, at der altid er balance mellem forbrug og produktion af hhv. el- og naturgas på både kort og langt sigt. European Energy Exchange AG driver en markedsplads for handel med bl.a. elektricitet, naturgas og CO2-kvoter i Tyskland. European Energy Exchange AG er ejet af Deutsche Börse-koncernen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Euro Cater-koncernens overtagelse af visse aktiver fra METRO

Resumé

Sagen vedrører Euro Cater-koncernens overtagelse af visse aktiver fra METRO Cash & Carry Danmark ApS. Euro Cater er aktive indenfor engrossalg af foodservice-produkter og non-food-produkter til primært professionelle kunder (bl.a. restauranter, hoteller, kantiner, plejehjem, hospitaler og daginstitutioner) i Danmark via Dansk Cater-koncernen og i Sverige via Svensk Cater. De overtagne aktiver bestod af METROs varehuse i Aarhus og Glostrup samt aktiver tilhørende forretningerne, som fx varelager, tekniske anlæg, maskiner og medarbejdere mv. METRO-aktiverne ejes i dag af METRO-koncernen, der er en international koncern med ca. 2.200 butikker fordelt på 29 lande i Europa og Asien. METRO-koncernen er ejet af Metro AG og driver virksomhed inden for 4 forskellige grene. Udover engrossalg gennem Metro Cash & Carry, driver METRO-koncernen virksomhed med salg af elektronik til forbrugere (Saturn), hypermarked/supermarked (Real) og storcenteret Galeria Kaufhof. METRO har før gennemførelsen af den anmeldte fusion varehuse i København, Glostrup, Aarhus, Kolding og Aalborg i Danmark. METRO har besluttet sig for at afvikle de varehuse, der ikke overtages af Euro Cater. Den anmeldte fusion indebar et horisontalt overlap på markedet for engrossalg af food-service-produkter til professionelle kunder i Danmark. EFter Konkurrence & Forbrugerstyrelsens opfattelse ville fusionen kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt hvor denne meldte parterne ultimo november at fusionen ikke ville kunne godkendes uden omfattende og yderligere undersøgelser. Herefter opgav parterne fusionen. Efterfølgende fandt Konkurrence & Forbrugerstyrelsen at "... Metro havde undladt at give helt centrale oplysninger om en anden mulig køber", hvilket styrelsen fandt ulovligt, hvorefter sagen blev anmeldt til politiet. Parallelt hermed endte selve fusionen med at blive droppet.

Mødedato

Nordania Finans A/S og Semler Gruppen A/S’ etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, DB I

Resumé

Sagen vedrører Nordania Finans A/S og Semler Gruppen A/S’ etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, DB I A/S. Ved transaktionen opnår Nordania Finans A/S og Semler Gruppen A/S fælles kontrol med joint venture-selskabet. DB I A/S skal forestå udlejning af biler i Københavns Lufthavn og andre steder som franchisetager for International Enterprise Rent-a-Car. Nordania Finans A/S er et finansierings- og leasingselskab, der er ejet af Danske Bank. Nordania Finans A/S varetager finansiering og leasing af personbiler, varebiler, lastbiler, maskiner, udstyr og erhvervsejendomme. Semler Gruppen A/S er Danmarks største koncern i automobilbranchen. Samler Gruppen A/S’ aktiviteter består i import og salg af biler, herunder originale reservedele og tilbehør, samt værkstedsdrift. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Vejledning om fusionskontrol II

Resumé

Vejledningen rummer en gennemgang af reglerne for fusionskontrol, herunder hvordan bebyrerne for anmeldelse beregnes samt hvilket fusioner, der kan anmeldes forenklet. Vejledningen er fra oktober 2014 og suppler vejledningen fra februar 2014.

Mødedato

Triton Funds’ erhvervelse af Scandinavian Business Seating Holding AS

Resumé

Sagen vedrører Triton Funds (igennem Spinnaker Norway AcquiCo AS) erhvervelse af Scandinavian Business Seating Holding AS (”SBS”). Triton Funds er en kapitalfond aktiv inden for investering i selskaber, der driver virksomhed inden for industrisektoren, business services og forbrugssektoren. Det primære geografiske område er Nordeuropa. SBS er aktiv inden for udvikling, produktion, salg og distribution af kontormøbler. SBS har primært aktiviteter i Vest- og Nordeuropa samt i Singapore, Shanghai og Australien. Kontorstole til kontorbrug udgør det største forretningsområde for SBS. Den anmeldte fusion består af to transaktioner, der er indbyrdes afhængige, som samlet udgør et skifte af kontrol af SBS og dets datterselskaber fra dets nuværende ejer, Spin International AB, til Triton Funds. Efter fusionens gennemførelse vil Triton Funds have indirekte enekontrol over SBS. Fusionen er godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt