Sorter

Mødedato

Coassurance mellem forsikringsudbydere

Resumé

Forsikring & Pension havde anmodet KFST om dennes umiddelbare vurdering af hvorvidt coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor udenfor konsortie begrebet, som beskrevet i KFST vejledning om konsortiesamarbejder. I forbindelse hermed var det KFST umiddelbare opfattelse var, at coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor den analyseramme, der beskrives i konsortievejledningen. Dette var navnlig bygget på, at det var oplyst, at coassurance i Danmark er karakteriseret ved, at der ikke er nogen direkte eller indirekte kontakt blandt forsikringsselskaberne, men at der alene pågås bilaterale drøftelser mellem forsikringstageren (igennem en forsikringsmægler) og et eller flere forsikringsselskaber. KFST henledte dog også opmærksomheden på at en aftale om coassurance altid kunne blive underlagt en konkret vurdering samt at man havde visse reservationer overfor ad hoc-coassuranceaftaler, idet gruppefritagelsen specifikt ikke omfatter sådanne aftaler. KFST mente dog at sådanne aftale ville kunne opnå en individuel fritagelse efter omstændigheder.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Informationsaktiviter i brancheforeninger

Resumé

KFST prøver i Vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger at sammenfatte brancheforeningernes adgang til at udveksle informationer. Implciit heri anerkender KFST at Brancheforeninger varetager mange forskellige funktioner for medlemmerne, herunder at understøtte deres virksomhedsdrift. Det sker bl.a. ved at vejledederes medlemmer om brancherelevanteforhold fx nye regler, statsikker og forskellige former for benchmark. Formålet med vejledninger at skabe oversigt over hvornår både envejs og gensidig udveksling af informarioner kan begrænse konkurrencen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Konsortievejledning I (2014)

Resumé

KFST udarbejdet en vejledning, der forsøgte at sammenfatte praksis omkring virksomhedersadgang til at indgå konsortier, dvs. byde på opgaver i fællesskab. Vejledningens formål var at gøre det lettere for virksomhederne, nat vurdere om de legalt kunne indgå sådanne. Den skitseret praksis er dog forholdsvis restriktiv, og vejledningen blev endvidere udsendt på et tidspunkt hvor der verseret en konkret sag (Vejstribesagen). Vejledningen blev opdateret i 2017 og 2018.

Mødedato

Vejledning i konsortiedannelse - SMV

Resumé

Parallelt med KFST generelle konsortievejledning blev der udendt en vejledning rettet specifikt mod SMV deltagelse i udbud samt en vejlending til ordregiver. Begge var rettet mod at yde vejledning om et kompliceret emne.