Sorter

Mødedato

The Economics of Secondary Product Markets

Resumé

Some goods or services are sold in a 'secondary' market; that is, they are ancillary to, or complementary with, products sold in a 'primary' market. Everyday examples are consumables such as razor blades or toner cartridges for laser printers, but also add-on products such as extended warranties, payment protection insurance (PPI), overdraft charges on personal current accounts, or payments for baggage on budget airlines. In these situations, firms offering both the primary and the secondary product may sometimes appear to charge high prices in the secondary market. This may happen if customers do not place great emphasis on the secondary product (for example, razor blade) price when purchasing the primary product (for example, razor) and yet face a cost of switching to other providers of secondary products once they have purchased a primary product. That is, if they are partially or completely locked-in to a particular supplier. As a result of high secondary market prices, firms’ profits in secondary markets may also appear high. However, firms may have an incentive to charge low prices for the primary product, in order to attract customers and thus sell more secondary products. Therefore firms’ profits in primary markets may appear low. This pattern of low primary (for example, p rinters) and high secondary (for example, cartridges) prices and profits has typically been termed by the Competition Commission and the Office of Fair Trading (OFT) a 'waterbed effect'.

Myndighed
OFT
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

FOF-Landsforeninges vedtægter

Resumé

Konkurrece- og Forbrugerstyrelsen fandt, at bestemmelser i FOF-Landsforeningens (FOF) vedtægter om, at der højst måttes oprettes en lokalafdeling pr. kommune, var en markedsopdeling og derfor omfattet af forbuddet i kl § 6. FOF tilkendegav herefter tilsagn om, at ville ændre den pågældende bestemmelse, således at der ikke skete en markedsopdeling. Konkurrencerådet gjorde tilsagnet bindende efter KL § 16a.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Danske Spil A/S’ erhvervelse af enekontrol med Elite Gaming A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Danske Spil A/S erhvervelse af enekontrol med Elite Gaming A/S. Danske Spil A/S ejer i dag 49,9 pct. af den nominelle selskabskapital i Elite Gaming A/S. Ved fusionen overtager Danske Spil A/S 50,1 pct. af den nominelle selskabskapital i Elite Gaming A/S fra den hidtidige ejer Erhvervsinvest K/S (gennem Elite Investment A/S). Efter fusionen vil Danske Spil A/S eje 100 pct. af aktierne i Elite Gaming A/S. Aktiviteten i Elite Gaming A/S består i opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i restaurationer og spillehaller i Danmark. Danske Spil koncernen udbyder spil, lotterier og væddemål samt anden virksomhed i forbindelse hermed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

MTG overtager hele TV 2 Sport

Resumé

Sagen vedrørte MTGs overtagelse af samtlige TV 2 Danmark A/S (herefter ”TV 2”)’s aktier i TV 2 Sport. TV2 Sport var tidligere (11/7-2007) dannet som et JV mellem MTG og TV2. Rådet identificeret dengang bl.a. en risiko for koordinerede virkninger mellem parterne bag JV (MTG og TV 2). , og afkrævet derfor parterne tilsagn for at godkende JV. I Danmark udsender MTG bl.a. tv-kanalerne TV 3, TV 3+ og TV 3 PULS. TV 3+ viser en del sport, bl.a. fodboldkampe fra Champions League og den danske Superliga. KFST identificerede flere produktmarkeder, hvor rettighederne til bestemte fodboldevents sælges. Dette omfattede i hvert fald i) rettigheder til at vise kampe i de nationale fodboldligaer og pokalturneringer, ii) et marked for salg af betalingskanaler, iii) et marked for tv-reklamer samt iv) 4 delmarkeder for distribution af tv-kanaler. Alle markederne kunne afgrænses til Danmark. KFST var ikke bekymret for MTGs styrke på indkøbsmarkedet, men koncentrationen af premiumrettigheder hos MTG kunne påvirke konkurrencen på de efterfølgende omsætningsled, herunder markedet for tv-reklame, markedet for salg af betalingskanaler, og markederne for distribution af tv-kanaler. MTH afgav derfor tilsagn om følgende; (i) forsyningspligt for TV 2 Sport med det nuværende indhold af topfodbold, (ii) ingen sammenkædning af salget af TV 2 Sport med MTG’s andre kanaler, (iii) intet krav om, at TV 2 Sport skal indgå i bestemte pakker hos distributørerne, samt (iv) sublicensiering af en del af rettighederne til Superliga-kampe.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Tilsagn
Mødedato

Den Jyske Sparekasses erhvervelse af Sparekassen i Skals

Resumé

Fusionen vedrørte Den Jyske Sparekasses erhvervelse af Sparekassen i Skals. Fusionen finder sted ved, at Den Jyske Sparekasse erhverver alle aktiviteterne i Sparekassen i Skals (en aktivoverdragelse), herunder Sparekassen i Skals Ejendomme A/S og en aktiepost i HN Invest Tyskland 1 A/S. Den Jyske Sparekasse og Sparekassen i Skals beskæftiger sig med bankvirksomhed, herunder på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Georg Jensen A/S

Resumé

Virksomheden havde i en periode på ikke under to år frem til 15. november 2012 ladet sine sælgere stille krav om, at kunder skulle overholde dennes vejledende salgspriser som mindstsalgspriser. Sagen blev lukket ved vedtagelse af bøde på DKK 1 million. Som formildende omstændighed fremhæves det, at virksomheden havde henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen straks efter, at denne var blevet opmærksom på overtrædelserne.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

FDIH's klage over dankortgebyrer på internettet

Resumé

Sagen vedrørte Nets’ gebyrer for betalinger med dankort på internettet og disses forenelighed med betalingstjenestelovens § 79, der forbød urimelige priser og avancer ved gennemførelse af en betalingstransaktion. Sagen var åbnet efter en klage fra Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH), som er en interesseorganisation for virksomheder, der forretningsmæssigt bruger internettet og andre digitale kanaler. FDIH fandt at gebyrerne for brug af dankort på internettet er for høje i henhold til lovens § 79. Dankortgebyrer på internettet fastsættes af Nets. Det fremgik af lovens forarbejder, at en afgørelse i henhold til § 79 måtte ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked. I vurderingen af priserne for at modtage dankort og Nets’ avance har styrelsen foretaget en undersøgelse af, om priserne står i et rimeligt forhold til de forbundne omkostninger, og om de medfører en overnormal indtjening hos Nets. Det var styrelsens opfattelse, at dette var tilfældet. Endvidere understøttedes disse vurderinger af det såkaldte Lerner-indeks, sammenholdt med tilsvarende indeks hos andre brancher, og beregninger af forholdet mellem Nets’ pris og marginalomkostninger. Beregninger, der indikerede højere indtjeninger ved indløsning af dankort på internettet end andre brancher, som næppe er muligt i et marked med virksom konkurrence. Styrelsen fandt derfor de opkrævede dankortgebyrer uforeneligt med betalingstjenestelovens § 79 og påbød dem nedsat. Styrelsen ville dog ikke angive et konkret niveau, men overlod dette til parternes forhandlinger. Konkurrenceankenævnet stadfæstede rådets afgørelse den 25. juni 2013. Den 22. maj 2013 traf KFST afgørelse om, at Nets’ gebyrer for betaling på internettet med dankort forsat var i strid med § 79 i betalingstjenesteloven, hvilket blev stadfæstet af ankenævnet den 11. december 2013. Herefter indbragte NETS sagen for domstolene. Østre Landsret opretholdt afgørelsen (2021), men sagen er anket til Højesteret. Landsrettens dom er ikke offentliggjort.

Mødedato

More Pros and Cons of Merger Control

Resumé

In the book "More Pros and Cons of Merger Control", the authors discuss the latest research on merger control and ex-post evaluation of merger decisions. The pros and cons of merger control were high on the agenda ten years ago when we released the first book in the pros and cons series. Some of the issues discussed in the 2002 volume such as expost evaluation of merger control decisions are still debated and developed in this volume in both the contributions by Duso and Metha. Other topics are new like the increased use of screening tools like UPP as is discussed in the contribution by Sørgard. How economics have come to play a major role in merger proceedings are the topic of Hildebrand’s contribution. The proliferation of merger control over the years is remarkable

Myndighed
KKV
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

EQT VI's erhvervelse af fælleskontrollen med Zebra A/S

Resumé

Fusionen vedrørte EQT VIs erhvervelse af 70 pct. af aktierne i Zebra A/S. Ved fusionen overtager EQT VI, gennem et nystiftet selskab Zebra Lux Holding, 70 pct. af den nominelle selskabskapital i Zebra A/S fra den hidtidige ejer, Mitco ApS. EQT VI er en kapitalfond (stiftet i 2011), der indgår i gruppen af EQTfonde. EQT VI har fokus på investeringer i virksomheder i Nordeuropa. Ved siden af EQT VI findes en række andre aktive EQT-fonde (10 i alt), som investerer i et stort antal virksomheder i hele verden. Zebra A/S er moderselskab for Tiger-forretningerne, der driver detailhandel med et varierende sortiment af produkter i 16 lande i Europa. I Danmark findes 60 Tiger-butikker i byer fordelt over hele landet. Zebra A/S ejes af Mitco ApS, der herudover, via selskabet Mitco Ejendomme ApS, driver virksomhed med salg og drift af fast ejendom i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Sydbank A/S' erhvervelse af Tønder Bank A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Sydbank A/S' erhvervelse af Tønder Bank A/S. Transaktionen indebærer, at Sydbank erhverver Tønder Banks virksomhed. Erhvervelsen omfatter samtlige aktiver og rettigheder, som tilhører Tønder Bank på overdragelsestidspunktet. Sydbank erhverver dermed direkte kontrol over aktiviteterne i Tønder Bank. Sydbank og Tønder Bank beskæftiger sig med bankvirksomhed, herunder på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Begge banker er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt