Sorter

Mødedato

Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsen undersøgelse af priserne for frivalgspriserne i ældreplejen i Vordingborg Kommune for årene 2007 og 2008 fandt styrelsen, at beregningsreglerne for 2007 ikke var overholdt. Da der ikke havde været private leverandører for året 2007, valgte styrelsen at se bort fra året 2007. Vedrørende priserne for 2008, oplyste kommunen overfor styrelsen, at det var en fejl, at der var blevet frastrukket elevomkostninger i omkostningafgørelsen og dette ville blive rettet ved den endelige opgørelse af regnskabet for 2008. Styrelsen havde desuden bemærket, at prisen praktisk hjælp og personlig pleje var den samme, hvilket ikke var normalt. Kommunen oplyste, at dette var en konsekvens af, at kommunen havde truffet besluning om, at hjemmehjælpspersonalet skulle deltage på møder og kurser. Styrelsen fandt ikke anledning til at undersøge forholdet yderligere. Styrelsen skønnede herefter, at der ikke var grundlag til at skønne eller fastslå, at Vordingborg Kommune havde prissat for lavt i henhold til servicelovens frivalgsregler.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
intet problem
Mødedato

Dansk Transport og Logistiks informationsudveksling

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at brancheforeningen Dansk Transport og Logistik (DTL)'s informationsudveksling til dens medlemmer var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. DTL stillede et forhåndsudfyldt kalkulationsværktøj til rådighed for dets medlemmer, offentlige gjorde en elektronisk beregningsmodel og udsendte prognose for stigningen af omkostning til dets medlemmer. DTL opfordrede endvidere sine medlemmer til overvælte specifikke omkostninger på dets medlemmers kunder. Disse forhold var egnede til og havde til formål at begrænse konkurrence ved at ensarte medlemmernes transportpriserne. Konkurrencerådet udstedte påbud til DTL om ændre på og afholde sig fra den udvidste adfærd. Delvis underkendt af ankenævnet, der ikke kunne tilstræde at alle vilkårene havde til formål at begrænse konkurrencen og derfor kunne fordømmes uden yderligere analyser (30/11-09). Straffesag afgjort ved bøde på 400.000 ved Københavnsbyret ved dom af 15. december 2011.

Mødedato

Nordeas overtagelse af 9 filialer af Roskilde Bank

Resumé

Sagen vedrørte Nordea Bank Danmarks (NBD) overtagelse af 9 filialer af Roskilde Bank i Roskilde. Denne blev senere hen godkendt. Konkurrencestyrelsen lagde ved godkendelsen vægt på, at selv om NBD på detailbankmarkedet var Danmarks næststørste pengeinstitut – kun lidt mindre end Danske Bank – var markedsandelen efter fusionen mindre end 30 pct. og stadig mindre end Danske Banks markedsandel. Ændringen af NBD’s markedsandel var desuden så lille – mindre end 1 pct.-point – at det ikke gav anledning til betænkeligheder.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Presenting Complex Economic Theories to Judges

Resumé

Modern antitrust enforcement is based on a clear and objective assessment of effects as identified or measured by sound economic analysis. Agencies and courts across the OECD, however, display varying degrees of sophistication when dealing with economic analyses. Reasons why courts reject economic evidence include exacting standards of proof, a lack of guidance from the authorities, a lack of understanding by the judges and ineffective presentation by the competition authorities. Various techniques are used in court to help judges understand complex economic evidence. Some of them proved more effective than others, particularly if their purpose is to make complex concepts easily accessible to non-experts and to present them in a plain and clear way.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Fidelity and Bundled Rebates and Discounts

Resumé

In a “bundled” discount, a combination of products is offered at a lower price than the sum of the prices of the components of the bundle. A “loyalty” discount is a lower price offered to customers who buy more than a threshold volume. The OECD Competition Committee debated fidelity and bundled rebates and discounts in June 2008. This document includes an executive summary and the documents from the meeting: an issues paper by Mr. Antonio Capobianco for the OECD, written submission from Belgium, the Czech Republic, Denmark, The European Commission, France, Germany, Hungary, Indonesia, Japan, Korea, The Netherlands, New Zealand, Norway, Russia, South Africa, Chinese Taipei, Turkey, the United Kingdom, the United States and BIAC as well as an aide-memoire of the discussion.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Construction Industry

Resumé

The construction industry is a vital component of every OECD economy. The construction sector is responsible for building new houses, apartments, factories, offices and schools. It also builds roads, bridges, ports, railroads, sewers and tunnels, among many other things. In addition, it maintains and repairs all of those structures and produces the basic materials such as concrete that are used to make them. The industry’s significance is due not only to the fact that it provides the buildings and infrastructure on which virtually every other sector depends, but to the fact that it is such a sizeable sector in its own right. The construction industry is Europe’s largest industrial employer, accounting for about seven percent of total employment, and in the EU, the US and Japan combined, it employs more than 40 million people. Among all OECD countries, the construction industry accounts for an average of 6.47 percent of GDP.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Resumé

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne fra december 2008. Formålet med danske fusionskontrolregler er at sikre, at fusioner på danske markeder ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Kontrolreglerne skal sikre, at Konkurrencemyndighederne har mulighed for at vurdere de konkurrencemæssige konsekvenser af en fusion, inden fusionen gennemføres. På baggrund af de konkurrencemæssige konsekvenser afgør Konkurrencemyndighederne, om fusionen kan godkendes. I rapport anbefales en række ændringer af fusionskontrolreglerne, herunder en markant nedsættelse af tærsklerne for hvornår der indtræder anmeldelsespligt.

Myndighed
Lov
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Nordfyns Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Nordfyns Kommunes beregning af prisen for praktisk og personlig hjælp ikke var fastsat i overensstemmelse med servicelovens fritvalgsordning på ældreområdet. Koomunen svaret 12/12-2008 hvorefter Konkurrencestyrelsen konkluderet at der ikke var grundlag for at foretage sig yderligere efter konkurrencelovens § 11b i anledning af Nordfyns Kommunes prisfastsættelse af fritvalgsydelser efter serviceloven.

Mødedato

Land Use Restrictions as Barriers to Entry

Resumé

Land use restrictions can serve legitimate purposes, but also prevent entry and raise costs. Land use restrictions govern how land can be used and how uses can be changed. Land use restrictions are widespread. They affect a substantial volume of commerce, through zoning, planning rules, private contracts, location-specific rules and approval processes. The OECD Competition Committee debated competitive effects of land use restrictions in February 2008. This document includes an executive summary and the documents from the meeting: and analytical note by Mr. Sean F. Ennis for the OECD, written submissions from Belgium, the Czech Republic, Finland, Ireland, Italy, Korea, Poland, Russia, Chines Taipei, Turkey, the United Kingdom and the United States as well as an aide-memoire of the discussion.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Bødevedtagelse af 27. november 2008 - Valsemøllen af 1899 A/S og NN

Resumé

Valsemøllen af 1899 A/S havde i en aftale med en grossit i perioden fra 18. oktober 2004 og frem stillet krav om, at der ved videresalg af Valsemøllens forskellige melprodukter m.v. skulle gælde Valsemøllens bagerprisliste. Sagen blev lukket med bødeforlæg på henholdvis kr. 1.000.000,00 til Valsemøllen og 100.000,00 til direkøren NN.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde