Sorter

Mødedato

Andelskassen J.A.K mod Konkurrencerådet

Resumé

Andelskassen J.A.K, havde klaget til KFST over nogle uspecificeret forhold. Styrelsen havde dog avist at behandle disse jf. konkurrencelovens § 14 (nu § 15, stk 1), hvilket JAK havde indbragt for ankenævnet. Ankenævnet afviste sagen, idet dette ikke havde kompetence til at efterprøve beslutninger om at afvise klager.

Myndighed
Ankenævn
Regel
kl § 15
Udfald
afvist
Mødedato

MetroXpress Danmark A/S ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Sagen vedrørte en ny klage fra MetroXpress, som Konkurrence og Forbrugersturelsen dog havde afvist at behandle den 12. november 2003 under henvisning til konkurrencelovens § 15, stk. 3. Klagen vedrørte formentlig en overtrædelse af konkurrencelovens § 11 fra Urban/Berlingske Officen, som en opfølgning på den tidligere sag. Sagen for ankenævnet vedrørte alene om MetroExpress kunne klage over beslutningen om ikke at behandle klagen, hvilke konkurrenceankenævnet afviste.