Sorter

Mødedato

Østre Landsret dom af 12. november 2002 - Dansk Tipstjeneste A/S

Resumé

Dansk Tidstjeneste havde i perioden 1. januar 1998 til 4. november 1998 anvendt eksklusivaftaler i sine leveringsvilkår og havde derved, i strid med konkurrencelovens § 6, forsøgt at ekskludere en navngiven konkurrent. Landsretten udmålte en bøde på DKK 50.000. Byretten frifandt under henvsining til at adfærden ikke var sket bevidst.

Mødedato

Bødevedtagelse - Lindberg A/S

Resumé

Lindberg A/S havde fastsat bindende videresalgspriser for brillested. Sagen blev lukket med en bødevedtagelse på DKK 670.000. Omtalt i Konkurrenceredgørelse 2003, p. 318.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Bødevedtagelse af april 2002 - Ejendomsavisen A/S

Resumé

Ejendomsavisen, der var et indstick i Jyllands Posten, havde indgået eksklusivaftaler omkring boligannoncering. Sagen blev lukket med en bøde på DKK 360.000. Omtalt i Konkurrenceredgørelse 2003, p. 319. Sagen er formentlig en strafferetlig opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse af 21/6-2000.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Bødevedtagelse af 14-01-2002 - Adidas DK A/S

Resumé

Adidas A/S havde fastsat bindende videresalgspriser for sportstøj/beklædning. Sagen blev lukket med en bødevedtagelse på DKK 500.000. Omtalt i Konkurrenceredgørelse 2003, p. 318.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde