Sorter

Mødedato

Telia A/S og Telia Telecom A/S mod Konkurrencerådet

Resumé

Selskabet Telia havde den 2. oktober 2001 været udsat for en kontrolundersøgelse, og ønskede altindsigt i det fulde grundlaget herfor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde indrømmet aktindsigt i sagen mod Telia, men afvist at udlevere en konkret klage, idet det dog blev bemærket at denne ikke vedrørte Telia. Styrelsen henholdte sig herefter til at klagen dels ikke vedrørte Telia og dels ikke henlå på Telia sagen. Telia indbragte dette for Konkurrenceankenævnet. Ankenævnet afviste at indrømme aktindsigt.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist