Sorter

Mødedato

Carlsberg og Orklas øl- og læskedrikdivision fusionerer

Resumé

Sagen vedrører fusionen af Carlsberg og Orklas øl-og læskedriksvision. Det nye selskab, Carlsberg Breweries A/S, ville efter fusionen eje 60% af aktierne og Orkla de resterende 40%. Det nye selskab kommer til at bestå af Carlsbergs bryggeri- og læskedriksaktiviteter (undtagen Coca-Cola Nordic Beverages) og Orklas bryggerier Pripps og Ringnes og Orklas ejerandel på 50% af Baltic Beverage Holding, der har en meget stærk position på det baltiske og russiske marked. Fusionen er ikke omfattet af de nye danske fusionsregler, da de først træder i kraft den 1. oktober 2000.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
Ej omfattet
Mødedato

Afvisning af at genoptage tidligere klagesag over daka a.m.b.a.

Resumé

Henvendelsen fra den tidligere ejer af Miljøcenter Vantinge vedrørte en anmodning om at genoptage en tidligere klage over daka a.m.b.a. Styrelsen har tidligere foretaget en omfattende undersøgelse af markedet, og der er ikke væsentligt nyt i henvendelsen fra den tidligere ejer af Miljøcenter Vantinge. Styrelsen har på den baggrund afvist at iværksætte en fornyet undersøgelse af forholdene på markedet for afhentning af slagteaffald. Det er uklart hvilken tidligere klage sagen vedrører, idet de ikke synes at være offentliggjort ældre sager mod daka.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
afvist