Sorter

Mødedato

23 virksomheder har accepteret eller er blevet idømt bøder i ”Det store byggekartel”

Resumé

23 virksomheder har betalt bøder for sammenlagt 30,1 millioner kroner i sagen om "Det store byggekartel". Navne og bødestørrelser fremgår af pressemeddelelsen.

Mødedato

22 virksomheder har accepteret eller er blevet idømt bøder i ”Det store Byggekartel”

Resumé

22 virksomheder har indtil december 2015 betalt bøder for sammenlagt 30,2 millioner kroner i sagen om "Det store byggekartel". Navne og bødestørrelser fremgår af et skema udarbejdet af KFST.

Mødedato

Byggeri København samarbejder for at forebygge karteller

Resumé

Byggeri København og KFST indledte i 2015 et samarbejde for at forebygge og afdække eventuelle karteller bag Københavns Kommunes bygge- og anlægsopgaver. Samarbejdet er en del af en større indsats over for bygge-og anlægsbranchen. I forbindelse med samarbejdet ville KFST først det første indsamlet data fra hovedentrepriser ét år tilbage for sammen med Byggeri København at analysere tegn på karteller. For det andet sammen med Byggeri København systematisk gennemgået tilbudsmaterialet på tre aktuelle byggeopgaver for at se efter tegn på eventuelle karteller. Byggeri København har ansvaret for Københavns Kommunes byggesager på ejendomsområdet, både mindre opgaver som ud- og ombygninger af daginstitutioner og større sager som opførelse af nye skoler og kulturhuse. På årsbasis styrer Byggeri København ca. 150 byggeprojekter. Den årlige omsætning er ca. 1,3 milliarder kroner. Det er uklart hvad projektet er blevet udmøntet i.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Pressemeddelse
Mødedato

Hospitaler samarbejder for at undgå karteller

Resumé

KFST indledte et samarbejde med en række hospitaler over hele landet for at reducere risikoen for karteller bag nye hospitalsbyggerier. Samarbejdet knytter sig til byggerier for omkring 40 milliarder kroner på 14 hospitalsbyggerier over hele landet – heraf syv nye supersygehuse og syv moderniseringer af eksisterende hospitaler. Ud over at analysere data fra tilbud på byggeopgaverne vil KFST undervise medarbejderne på hospitalsbyggerierne i at se efter tegn på karteller. Det er uklart hvad projektet er blevet udmøntet i.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Pressemeddelse