Sorter

Mødedato

Ferrosan vs. monopoltilsynet

Resumé

I sagne havde monopoltilsynet pålagt en virksomhed at nedsætte prisen på p-piller, idet denne stred mod den daværende monopollovgivning som urimelig høj. Dette blev inddbragt for landsretten, der dog ikke gav virksomheden medhold. Sagen er gengivet i UfR 1982.742Ø

Myndighed
Dom
Regel
kl § 11
Udfald
Problem