Mødedato: 11-09-2020

Waterland Private Equitys erhvervelse af enekontrol over Modstrøm Danmark A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver StandbyCo VII ApS ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i Modstrøm Danmark A/S. Modstrøm Danmark A/S er en uafhængig el-leverandør, som primært
sælger og leverer strøm til private husholdninger og virksomheder over hele Danmark. Udover at levere strøm til danske el-forbrugere, yder Modstrøm Danmark A/S også rådgivning og vejledning om energiforbedringer og energioptimering til både privat- og erhvervskunder med henblik på omstilling til grøn energi. StandbyCo VII ApS er et nyoprettet anpartsselskab, der ultimativt er ejet af Waterland Private Equity Fund VII C.V. Waterland Private Equity er en uafhængig private equity investeringsgruppe med porteføljeselskaber i primært Holland, Belgien og Tyskland. Waterland Private Equity har to danske porteføljeselskaber: Helgstrand Dressage, der driver virksomhed inden for hesteopdræt, samt All Things Live, der driver promotervirksomhed med afholdelse af events, arrangementer, koncerter m.v. Derudover har Waterland Private Equity en række yderligere porteføljeselskaber, der har aktiviteter i Danmark. Det drejer sig blandt andet om i) Enreach, der producerer VoIP software, ii) Sentia, der tilbyder managed hosting, iii) Keylane, der driver software service virksomhed, iv) Otravo, der tilbyder online rejseorganisering og v) United Petfood, der sælger dyrefoder. Waterland Private Equity har to porteføljeselskaber inden for elmarkedet, NUTS Group og Scholt Energy, der begge er uafhængige el-leverandører, med aktiviteter i Holland, Belgien og Tyskland. Ingen af de to selskaber har aktiviteter i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen