Mødedato: 28-11-2001

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S

Resumé

VW-Audi forhandlerforening klagede den 19. juli 2001 til Konkurrencestyrelsen over Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC). Forhandlerforeningen var af den opfattelse, at SMC misbrugte deres dominerende stilling på det danske marked ved at sælge demobiler, værkstedsudlejningsbiler og medarbejderbiler til de af deres forhandlere, der tillige fremstod som deres egne datterselskaber, på vilkår, der var økonomisk mere fordelagtige end de vilkår, de uafhængige forhandlere blev tilbudt. Styrelsen fandt, at SMC’s billigere salg af demobiler, værksstedsudlejningsbiler og medarbejderbiler til deres egen datterselskaber end til de uafhængige forhandlere, ikke udgjorde et misbrug af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet