Mødedato: 19-12-2001

Vurdering af fremgangsmåden ved tilbudsgivning på malerentreprise

Resumé

Ved brev af 1. november 2000 anmodede Byggedirektoratet om en vurdering af tilbudsgivernes fremgangsmåde i forbindelse med tilbudsgivningen på en konkret malerentreprise. Konkurrencestyrelsen har efterfølgende konstateret, at samtlige 7 tilbudsgivere har baseret deres individuelle tilbud på en opmåling/beregning fra det samme opmåler- og beregner-kontor. Styrelsen vurderede således, at selv om anvendelsen af samme beregnerkontor havde medført, at de 7 tilbud besad visse fællestræk, kunne det ikke fastslås, at der var sket en ulovlig priskoordinering. Dette var grundet, at priserne i de 7 endelige tilbud afveg fra den pris, der fremgik af tilbudsudregningen. Det måtte således vurderes, at den ens tilbudsudregning fra beregnerkontoret ikke havde haft til følge at konkurrencen begrænses.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Malerentreprise

Samhandeler

Ikke angivet