Mødedato: 28-05-2008

Vordingborg Kommunes frit valgs priser for madservice

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra en privat leverandør over Vordingborg Kommunes afregningspriser for madservice som fritvalgsydelse i 2005 og 2006. Styrelsen vuderede på baggrund af Vordingborg Kommunes redegørelse og dokumentation for den kommunale beregning af priserne for madservice med og uden udbringning til eget hjem, at der ikke var tegn på, at direkte eller indirekte omkostninger var udeladt eller underprissat i kommunens mad-regnskab og udbringningsregnskab.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte