Mødedato: 31-05-2000

Viterra Energy Service’ vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Resumé

Selskabet Viterra Energy Service (VES) havde som standardbetingelse for levering af varmemålere, at VES også skulle udarbejde varmeregnskabet. Konkurrencestyrelsen fandt, at denne betingelse var et misbrug af dominerende stilling efter KL § 11, idet der var et lovkrav om, at varmemålerne skulle være ens ved udarbejdelse af et varmeregnskab. Dermed skulle en afdeling udskifte defekte målere af samme type, og var derfor tvunget til at have VES til også at udarbejde varmeregnskabet. VES fremførte, at dette var et resultat af offentlig regulering, hvilket styrelsen ikke fandt gældende. Styrelsen fandt end ikke grund til at udspørge Bygge- og Boligstyrelsen og Erhversfremmestyrelsen. Konkurrencerådet meddelte VES, at selskabet havde misbrugt sin dominerende stilling ved at betinge levering af nye varmemålere med krav om også at indgå aftale om udfærdigelse af varmeregnskaber. Denne praksis blev påbudt ophævet. Endvidere blev der påbudt VES tvangslevering til Andelsboligforeningen Poppelgården, der oprindeligt havde indgivet klage over VES. Stadfæstet af ankenævnet. Konkurrenceankenævnet fandt ved kendelse af 7/7-2000 ikke grundlag for at antage, at en efterlevelse af den påklagede afgørelse i tiden indtil Ankenævnets stillingtagen forelå, kunne medføre skadevirkninger, som kunne begrunde, at der skulle tillægges klagen opsættende virkning. Konurrenceankenævnet stadfæstede ved kendelse af 27/2-2001 Konkurrencerådets afgørelse. Ankenævnet fandt i lighed med Konkurrencerådet ikke, at der i den offentlige regulering eksisterede krav om, at en målerleverandør også skal udarbejde varmeregnskab. Konkurrenceankenævnet fastholdt således Konkurrencerådets påbud.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Koblingssalg

Brancher

Varmefordelingsmåler

Samhandeler

Ikke angivet