Mødedato: 06-09-2017

Visma Danmark Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Bluegarden Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører Visma Danmark Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS. Ved transaktionen erhverver Visma Danmark Holding A/S 100 pct. af ejerandelene og stemmerettighederne i Team Siri Holding ApS (i det følgende betegnes virksomhederne samlet som ”parterne”). Visma Danmark Holding A/S erhverver dermed enekontrol over Team Siri Holding ApS, jf. konkurrenceloven § 12 a, stk. 1, nr. 2. Visma Danmark Holding A/S (”Visma”) er et helejet datterselskab i den norske Visma-koncern, der har Visma Group Holding AS som moderselskab. Visma Group Holding AS er ultimativt ejet af kapitalfondene HgCapital, Kohlberg Kravis Roberts & Co. og Cinven, der ejer henholdsvis 36,5 pct., 28,6 pct. og 28,6 pct. af aktiekapitalen i selskabet. Kapitalfondene har fælles kontrol over Visma-koncernen. Team Siri Holding ApS (”Team Siri”) er moderselskab for Bluegarden Holding A/S (”Bluegarden”). Bluegarden udbyder forskellige it-løsninger til administration af HR- og lønfunktioner, primært i de nordiske lande. I Danmark udbyder Bluegarden navnlig lønsystemerne DataLøn og MultiLøn. Det er derfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen hverken giver anledning til konkurrenceskadelige horisontale, vertikale eller konglomerate virkninger på nogen af de berørte markeder. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke hæmmer konkurrencen betydeligt, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant