Mødedato: 04-07-2018

Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne

Resumé

KFST har gennemført en analyse af virksomhedernes kendskab til konkurrencelovens og arbejdet med at overholde denne. Det fremgår heraf at størstedelen af de danske virksomheder kender konkurrencelovens forbud mod karteller og prisaftaler. Samtidig har hver femte oplevet, at konkurrenter i branchen har overtrådt konkurrenceloven.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant