Mødedato: 30-09-2009

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ (Viasat II)

Resumé

Viasat havde opstilet krav i sine distributionsaftaler, at Viasat’ kanaler skulle sikres en bestemt placering i forskellige tv-pakker. Konkurrencerådet fandt at dette havde til formål og følge at konkurrencen blev begrænset og påbød vilkåret ophævet. Sagen blev opretholdt af Konkurrenceankenævnet (8/6-10) Sø & Handelsretten (6/1-12), og anket til Højesteret. Sagen blev dog hævet umiddelbart inden domsforhandling. Præjudcielt forelæggelse afvist af Højesteret. Derudover afviste Ankenævnet at tillægge sagen opsættende virkning. Sagen var endvidere en opfølgning på Viasat I (29/3-2006), der var blevet henvist fra ankenævnet. Sø & Handelsrettens dom er gengivet i UfR 2013.1059H.