Mødedato: 12-01-2015

Via Venture Partners Fond II K/S erhvervelse af enekontrol med Q-Star Energy A/S

Resumé

Transaktionen omfattede Via Venture Partners Fond II K/S erhvervelse af Q-Star Energy A/S. Q-Star Energy A/S udlejer mandskab til udførsel af service, vedligeholdelse og reparationer til energisektoren, herunder primært olie- og gasindustrien og vindindustrien, såvel offshore som onshore. Virksomheden har udover hovedkontoret i Esbjerg kontorer i Norge og Polen. Via II er, som søsterfonden Via Venture Partners Fond I K/S (Via I), en multi-stage venturefond med fokus på investeringer i hovedsageligt nordiske vækst- og teknologibaserede virksomheder. KFST fandt ikke, at fusionen gav anledning til indsigelser, hvorefter den blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant