Mødedato: 19-01-2017

Vestjyllands Andel a.m.b.a. erhvervelse af enekontrol med Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a.

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Vestjyllands Andel a.m.b.a. (”VA”) og Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a. (”NF”). Transaktionen gennemføres som en selskabsretlig fusion, hvor VA er det fortsættende selskab, mens NF opløses uden likvidation. Ved transaktionens gennemførsel opnår VA enekontrol over NF og dets aktiviteter. VA er en andelsejet grovvarevirksomhed, der har sine hovedaktiviteter inden for blandt andet salg af færdigfoder til svin og kvæg, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger, fabriksfoderblandinger samt foderråvarer til landbruget. Selskabet afsætter primært sine produkter i Jylland og på Fyn. VA ejer endvidere en række minoritetsaktieposter i selskaber sammen med den andelsejede grovvarevirksomhed Danish Agro a.m.b.a., herunder flere udenlandske agroindustrielle selskaber i blandt andet Finland, Sverige, Tyskland og Baltikum. Fusionen vil få virkning på de danske markeder for foderråvarer, foderfedt, premix, svinefoder, kvægfoder, gødning, planteværn, såsæd, pakke og katalogvarer, energi og indkøb af korn. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Færdigfoder til svin og kvæg, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger, fabriksfoderblandinger samt foderråvarer til landbruget