Mødedato: 11-06-2019

Verdo A/S’ erhvervelse af enekontrol over Eniig Varme Holding A/S

Resumé

Transaktion indebærer, at Verdo erhverver 100 pct. af aktierne i Eniig Varme Holding. Verdo erhverver dermed enekontrol med Eniig Varme Holding, som ejer datterselskabet Eniig Varme A/S. Verdo er et dansk helejet datterselskab til Verdo S/I. Verdos hovedaktiviteter består i forsyning inden for energi, el og varme, grøn energiproduktion, handel med brændsel, teknisk infrastruktur, og Verdo ejer blandt andet anlæg til produktion og distribution af kollektiv fjernvarme i Randers og omegn. Eniig Varme Holding er en del af Eniig-koncernen, hvis hovedaktiviteter er at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, naturgas, varme, fibernet og al virksomhed relateret hertil. Det er i Eniig Varme, at Eniig-koncernen har placeret ejerskabet til dets fjernvarmenet, der forsyner Herning og omegn med kollektiv fjernvarme. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant