Mødedato: 05-05-2021

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S’ og IP Ejendomme 2013 P/S’ erhvervelse af fælleskontrol med Project Vortex Partnerselskab

Resumé

Ved transaktionen erhverver Velliv, Pension & Livsforsikring A/S og IP Ejendomme 2013 P/S hver en kontrollerende ejerandel på 50 pct. af ejerandelene i Project Vortex Partnerselskab og opnår dermed fælleskontrol over Project Vortex Partnerselskab. Project Vortex Partnerselskab har til formål som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der udlejer, ejer og driver en eller flere ejendomme i Danmark og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet ejer en ejendomsportefølje bestående af bebyggelserne Risskov Husene, Himmelbyen og Strandhaverne, der primært består af boligejendomme. Velliv driver livsforsikrings- og pensionsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Velliv er et dansk aktieselskab, som er 100 procent ejet af Velliv Foreningen F.M.B.A. Velliv besidder investeringsejendomme, som ejes gennem kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Investeringsejendommene er primært danske bolig- og erhvervsejendomme. IP ejendomme er et dansk aktieselskab, som er 100 procent ejet af Industriens Pensionsforsikring A/S. Industriens Pensionsforsikring A/S ejes 100 procent af Industripension Holding A/S, som ejes af Fagligt Fælles Forbund, DI og Dansk Metalarbejderforbund. IP ejendommes strategi er at generere afkast af selskabets kapital gennem investeringer i og udlejning af danske kvalitetsejendomme med en attraktiv beliggenhed. Investeringerne gennemføres enten som direkte investeringer eller gennem tilknyttede associerede virksomheder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen