Mødedato: 04-10-2017

Velfungerende Markeder 9/2017 – Potentiale for øget konkurrence og besparelser i tandlægebranchen

Resumé

Som led i den igangværende forhandling om ny tandlægeoverenskomst ønskede Konkurrence og Forbrugerstyrelsen at påpege en række problemer og muligheder for at øge konkurrencen. Fx fandt KFST, at reglerne om pris- og ejerskabsforhold i den eksisterende overenskomst svækker konkurrencen i branchen. Øget konkurrence kunne give patienterne billigere og bedre tandlægeydelser samt offentlige besparelser. Derudover var der aftalt faste priser for en række ydelser i tandlægeoverenskomsten, hvilket betød, at tandlægerne ikke kan tiltrække patienter ved at give rabatter. Endelig kunne tandlæger ikke uden særlig tilladelse eje mere end to tandklinikker samtidig med at at andre private aktører end tandlæger havde begrænsede muligheder for at investere i tandklinikker. Begge elementer kunne begrænse tandklinikkers muligheder for at opnå stordriftsfordele og øget effektivitet.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Tandlæge

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant