Mødedato: 01-07-2024

Velfungerende markeder 74 – Virksomheders bødevedtagelser – Konkurrencerådets afgørelser i 2021-2023

Resumé

Overtrædelser af konkurrenceloven kan have væsentlige samfundsskadelige virkninger. I denne artikel kan der læses mere om virksomheders muligheder for at afslutte en sag med en udenretlig bødevedtagelse efter reglerne blev ændret i 2021