Mødedato: 17-05-2023

Velfungerende markeder 66 – Konkurrenceeffekter i udbud

Resumé

Prisen på offentlige opgaver er lavere, jo flere tilbudsgivere, der deltager i udbudsprocesserne. Det er konklusionen fra denne analyse baseret på data fra mere end 2.000 danske udbud for perioden 2015 til 2022. KFST analysen viser, at offentlige ordregivere betaler lavere priser på de udbudte opgaver, når konkurrencen opgjort ved antallet af tilbudsgivere er høj.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Typer

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant