Mødedato: 31-08-2022

Velfungerende markeder 62 -EU-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en artikel i serien Velfungerende markeder. Artiklen omhandler EU-Kommissionens nye gruppefritagelsesordning for vertikale aftaler og de tilhørende retningslinjer for vertikale begrænsninger, der trådte i kraft 1. juni 2022. Artiklen beskriver de væsentligste ændringer og præciseringer, som er resultatet af EU-Kommissionens netop afsluttede evaluering af reglerne for vertikale aftaler. Artiklen er målrettet praktikere med forudgående kendskab til reglerne om vertikale aftaler.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant