Mødedato: 08-07-2022

Velfungerende markeder 61 – Konkurrence øger velstanden og kan reducere formue- og indkomstforskelle

Resumé

KFST har offentliggjort en ny artikel i serien Velfungerende markeder. Artiklen ser nærmere på, at tiltag til styrket konkurrence på produktmarkederne kan reducere formue- og indkomstforskelle i Danmark. Artiklen beskriver tre analyser, der på forskellig vis kvantificerer effekten af styrket konkurrence på fordeling og velstand i Danmark