Mødedato: 10-06-2022

Velfungerende markeder 60 – Indlejrede moduler på generelle søgemaskiner

Resumé

Artiklen “Indlejrede moduler på generelle søgemaskiner” sætter fokus på betydningen af indlejrede moduler for forbrugerne og konkurrencen – særligt på Google, der håndterer langt størstedelen af danskernes søgninger. Artiklen dokumenterer, at antallet af moduler på de største søgemaskiner er stigende, samt at en væsentlig andel af forbrugerne benytter modulerne, når de er tilgængelige

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen