Mødedato: 27-04-2022

Velfungerende markeder 57 – Den økonomiske regulering giver lavere priser på drikkevand

Resumé

Den økonomiske regulering af de danske drikkevandsselskaber har sikret forbrugerne lavere vandpriser. Uden reguleringen ville prisen på drikkevand i de større regulerede selskaber i gennemsnit være 13-17 procent højere, viser en omfattende analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant