Mødedato: 15-09-2021

Velfungerende Markeder 52 – Standarders økonomiske virkning på konkurrence

Resumé

I artiklen fokuseres især på produktstandarder, som kan øge prisniveauet i markedet og medføre velfærdstab. Dette kan både ske, når en de facto standard øger den faktiske produktkvalitet, eksempelvis bedre brandsikkerhed ved et byggemateriale, og særligt når standarden ændrer den “opfattede” kvalitet hos forbrugeren, fx ved at give indtryk af, at produktet er klimavenligt, uden at det reelt er tilfældet – såkaldt greenwashing.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse