Mødedato: 15-05-2021

Velfungerende markeder 47 – skalafordelene-der-blev-væk

Resumé

Pensionsselskaberne høster ikke skalafordele, når de investerer pensionskundernes opsparing. Selskabernes omkostninger ved investering er således steget nogenlunde i takt med de pensionsformuer, som forvaltes. Fordelene kunne ellers være kommet opsparerne til gode. Det fremgår af en artikel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort som uafhængig konkurrencemyndighed