Mødedato

Velfungerende markeder 38 - Forbrugeradfærd på 13 markeder

Resumé

I ny artikel præsenterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgelse, der kaster lys over, i hvilket omfang forbrugerne er aktive på 13 udvalgte markeder samt deres bevæggrunde for at være henholdsvis aktive og inaktive.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Vejledning
Udfald
Vejledning