Mødedato: 22-10-2019

Velfungerende markeder 32 – Benchmarking og forsyningssikkerhed i forsyningssektoren

Resumé

I Danmark og mange andre lande anvendes benchmarkingmodeller til at efterligne et konkurrencepres, som ellers ikke er til stede blandt de naturlige monopolselskaber i forsyningssektoren. Formålet er at styrke selskabernes incitamenter til at foretage omkostningseffektive beslutninger. Samtidig er det afgørende, at Danmarks høje forsyningssikkerhed fastholdes. Forsyningssikkerhed indgår ikke direkte i de anvendte benchmarkingmodeller. Dette arbejdspapir belyser metodiske problemstillinger ved integration af forsyningssikkerhed i den eksisterende økonomiske benchmarking. En sådan integration kan øge selskabernes incitament til at opretholde en høj forsyningssikkerhed, men vil samtidig svække forsyningsselskabernes økonomiske effektivitet.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Analyse

Udfald

Analyse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant